Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την απόσπαση υπαλλήλων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
Δημοσίευση: 30 Σεπτέμβριος, 2012

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι ανεξάρτητη αρχή και έχει ως αποστολή την εφαρμογή του ν.3959/2011 για την «προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 93/τ. Α΄/20.4.2011). Προκειμένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες της σε προσωπικό, ανακοινώνει την πρόθεσή της να αποσπάσει υπαλλήλους των κάτωθι κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων:

  • Τέσσερις (4) υπαλλήλους κατηγορίας θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με ειδικότητα στο γνωστικό αντικείμενο Δίκαιο του Ανταγωνισμού.
  • Δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με ειδικότητα στο γνωστικό αντικείμενο των Εφαρμοσμένων Οικονομικών (Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική, Οικονομετρία, Πολιτική Ανταγωνισμού)
  • Έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού
  • Δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
  • Έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού
  • Έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
  • Δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων
  • Δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΥΕ Επιμελητών

Κατεβάστε την ανακοίνωση απο τον ιστότοπο του Προγράμματος Δι@ύγεια.

Σχετικές Αναρτήσεις