Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Απόσπαση Υπαλλήλων στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) (Ορθή Επανάληψη ως προς την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων)
Δημοσίευση: 30 Ιανουάριος, 2014

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. 3/2013 (Ορθή Επανάληψη ως προς την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων) Πρόσκλησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ): ΒΙΨΡΙΜΛ-Γ38.

Σχετικές Αναρτήσεις