Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση #OGP2014 – 2ο Εργαστήριο – “Ανοικτή Διακυβέρνηση – Διαφάνεια και Δημόσια Συμμετοχή”
Δημοσίευση: 14 Φεβρουάριος, 2014

2ο Εργαστήριο – “Ανοικτή Διακυβέρνηση –Διαφάνεια και Δημόσια Συμμετοχή”

Σχετικές Αναρτήσεις