Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του “Open Public Data Hackathon”
Δημοσίευση: 5 Μάιος, 2014

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανακοινώνει τα αποτελέσματα του 1ου διαγωνισμούOpen Public Data Hackathon”:

1ος Νικητής: εφαρμογή A.G.IN.A.R.A. (κ. Γ. Παναγόπουλος και η ομάδα του)

2ος Νικητής: εφαρμογή Public Open Data Cloud (κ. Κ. Σαΐδης και κ. Α. Αβραμίδης)

3ος Νικητής: εφαρμογή Mobile Greek OpenGov Search App (κ. Ε. Μπάνος)

Open Public Data Hackathon

 

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις