Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας για την Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Απόσπαση Υπαλλήλων στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) – NEA ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 17 Νοεμβρίου 2014
Δημοσίευση: 11 Νοέμβριος, 2014

 Σας ενημερώνουμε για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσκληση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ):7ΩΛ51ΜΛ-93Ξ .

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε  εδώ.

Για να δείτε την αίτηση πατήστεεδώ.

Σχετικές Αναρτήσεις