Πρόσκληση στελέχωσης της Διαρκούς Επιτροπής Συνεργασίας για τη Συμμετοχή στη Διεθνή Πρωτοβουλία για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (OGP Forum)
Δημοσίευση: 22 Δεκέμβριος, 2014
Καταληκτική Ημερομηνία:

Ημερομηνία λήξης: 12/1/2015

Όλη η πρόσκληση εδώ

Υποβάλετε την αίτηση σας εδώ

Η παγκόσμια πρωτοβουλία Open Government Partnership (OGP) αποσκοπεί να διασφαλίσει συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για την προώθηση της διαφάνειας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση.

Η χώρα μας είναι από τις πρώτες χώρες που εντάχθηκαν στην πρωτοβουλία, με την υποβολή του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση τον Απρίλιο του 2012. Εκπροσωπώντας τη χώρα στην OGP από τον Ιούλιο του 2013 ανέλαβα το συντονισμό των δράσεων για την προετοιμασία  του  δεύτερου διετούς Σχεδίου Δράσης το οποίο υποβλήθηκε τον Ιούνιο του 2014.

Θεμέλιο της συμμετοχής της χώρας μας στην OGP αποτελεί η συνεχής διαβούλευση με πολίτες και φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Μέσα από τη διαρκή αλληλεπίδραση, διαμορφώνεται έναν συνεργατικό πλαίσιο που όχι μόνο επιτρέπει αλλά και ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, από το σχεδιασμό της σχετικής πολιτικής και τον καθορισμό των προτεραιοτήτων έως την εφαρμογή και την αποτίμηση των επιμέρους δράσεων σε όλους τους τομείς.

Για την εξασφάλιση αυτών των αρχών συγκροτείται Διαρκής Επιτροπή με αντικείμενο τη συνεργασία σε δράσεις παρακολούθησης και υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης OGP. Η επιτροπή θα στελεχωθεί από εκπροσώπους φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ανεξάρτητων αρχών, ινστιτούτων κομμάτων, εκπαιδευτικών κι ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, επιστημονικών και άλλων ενώσεων και από ειδικούς εμπειρογνώμονες.

Η Διαρκής Επιτροπή Συνεργασίας για την Συμμετοχή στη Διεθνή Πρωτοβουλία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (OGP Forum) θα συνεδριάζει τακτικά, στην Αθήνα και στην περιφέρεια, με βασικά αντικείμενα:

  • συνεργασία για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης
  • παρουσίαση σχετικών δράσεων που υλοποιούνται
  • προτάσεις για νέους στόχους/δράσεις προς εισαγωγή στο εθνικό Σχέδιο Δράσης
  • μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας.

Θεωρώντας ότι η Επιτροπή αυτή θα συνδράμει σημαντικά στη δράση της χώρας μας στο αντικείμενο της ανοικτής διακυβέρνησης, απευθύνω ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αρχική στελέχωση της Διαρκούς Επιτροπής Συνεργασίας για τη Συμμετοχή στη Διεθνή Πρωτοβουλία για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (OGP Forum) έως την 7η Ιανουαρίου 2015.

Η πρώτη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Συνεργασίας για την Συμμετοχή στη Διεθνή Πρωτοβουλία για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (OGP Forum) θα γίνει την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 16:00-19:00, στο InnovAthens (Πειραιώς 100, Αθήνα) σε εκδήλωση που οργανώνουμε σε συνεργασία με την Openwise που λειτουργεί ως εθνική ομάδα ερευνητών του Independent Reporting Mechanism IRM OGP.

Δρ Εύη Χριστοφιλοπούλου

Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης

Εθνικός Εκπρόσωπος OGP

Όλη η πρόσκληση εδώ

Υποβάλετε την αίτηση σας εδώ

Σχετικές Αναρτήσεις