«Εργασίες Διαμόρφωσης χώρων Πρωτεύοντος και Δευτερεύοντος Κέντρου Επικοινωνιών στις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΠΣ και ΑΕΑ/ΕΛΑ
Δημοσίευση: 18 Ιούνιος, 2015

Ανακοινώθηκε προς Δημόσια Διαβούλευση η Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το παρακάτω έργο της ΚτΠ Α.Ε.: «Εργασίες Διαμόρφωσης χώρων Πρωτεύοντος και Δευτερεύοντος Κέντρου Επικοινωνιών στις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΠΣ και ΑΕΑ/ΕΛΑ» στον ιστότοπο της ΚτΠ ΑΕ και ειδικότερα στην θέση http://www.ktpae.gr/index.php?option=com_ktpconsultations&task=Details&id=219 

Συνοπτικά στοιχεία Έργου

Αναθέτουσα Αρχή

«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.)

Τίτλος Έργου

Εργασίες Διαμόρφωσης χώρων Πρωτεύοντος και Δευτερεύοντος Κέντρου Επικοινωνιών στις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΠΣ και ΑΕΑ/ΕΛΑΣ

Φορέας Έργου

ΥΠΕΣΔΑ

Τόπος Παράδοσης

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Είδος Σύμβασης

Ταξινόμηση κατά CPV : 45453000-7 (Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης

Είδος Διαδικασίας

Πρόχειρος Ηλεκτρονικός Διεθνής Διαγωνισμός (με δημοσίευση)

Προυπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ)

129.268,29 €

Προυπολογισμός (Με ΦΠΑ)

159.000,00 €

Ημερομηνία Δημοσίευσης

17/06/2015

Ημερομηνία Λήξης

23/06/2015

Αποστολή Παρατηρήσεων

ergo112ktpae.gr

Αρχείο Διαβούλευσης

Κατεβάστε το αρχείο

Τόπος Παρουσίασης

 

Πηγή Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Σχετικές Αναρτήσεις