Ερωτηματολόγιο με τίτλο «Έρευνα για τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης»
Δημοσίευση: 6 Απρίλιος, 2016

O Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, θέτει από σήμερα, Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 και ώρα (12:00) σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σχετικό ερωτηματολόγιο με τίτλο «Έρευνα για τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης» .
Σκοπός της ανωτέρω έρευνας είναι η μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών (φυσικών ή νομικών προσώπων) που πραγματοποιούν σύσταση επιχείρησης οποιασδήποτε νομικής μορφής μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ).
Στην ανωτέρω έρευνα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και να καταθέσουν σχετικές προτάσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για την εξέλιξη και βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει τη συσταση εταιρειών (ν.3853/2010).
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, 04/05/2016 και ώρα 14:00.
Για την πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο, πατήστε εδώ (Η ημερομηνία πρόσβασης έχει παρέλθει)

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις