Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Γραμματέων για τη γραμματειακή και εν γένει υποστήριξη του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
Δημοσίευση: 15 Οκτώβριος, 2018
Καταληκτική Ημερομηνία:

Ημερομηνία και ώρα έναρξης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων: 15/10/2018, 11:00

Ημερομηνία και ώρα λήξης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων: 4/11/2018, 11:00

Για να διαβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Για να υποβάλετε την αίτησή σας πατήστε εδώ

Σχετικές Αναρτήσεις