Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.»
Δημοσίευση: 18 Σεπτέμβριος, 2020

 

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 103747 ΕΞ 2020/17.9.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.»

 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (ΑΔΑ: 955ΓΗ – 05Ψ). Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.opengov.gr και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr).

 

Για τη συμμετοχή τους στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά στο Γραφείο Γραμματείας της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (Μ.Α.Δ.Κ.Α.Ε.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, στην ταχυδρομική διεύθυνση Καραγεώργη Σερβίας 8 Αθήνα,  5ος όροφος, γραφείο 512, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. μέχρι και 25 Σεπτεμβρίου 2020.

 

Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

 

Ημερομηνία λήξης: Παρασκευή 25/09/2020, ώρα 15:00

 

Σχετικές Αναρτήσεις