Πρόσκληση υπ’ αριθ. ΜΑ 1/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
Δημοσίευση: 17 Νοέμβριος, 2020

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 17η/11/2020, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 07/12/2020 και ώρα 23.59 μ.μ. (20 ημερολογιακές ημέρες).

Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

 

Σχετικές Αναρτήσεις