Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό ανεξάρτητων προσώπων και τη συμπερίληψη αυτών στον κατάλογο του άρθρου 40, παρ. 1 του νόμου 4714/2020 (ΦΕΚ/Α/148/31-07-2020)
Δημοσίευση: 15 Δεκέμβριος, 2020

Για τον ορισμό ανεξάρτητων προσώπων και τη συμπερίληψη αυτών στον κατάλογο του άρθρου 40, παρ. 1 του νόμου 4714/2020 (ΦΕΚ/Α/148/31-07-2020)

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για την επιλογή τους ως ανεξάρτητα πρόσωπα υποβάλουν υποχρεωτικά γραπτή αίτηση καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα, τα οποία υπέχουν θέση υπεύθυνης θέσης αποκλειστικά στην ηλεκτρονική
διεύθυνση gov.officeaade.gr κατά το χρονικό διάστημα από 15/12/2020 έως και 21/12/2020 και ώρα 23.59 αναγράφοντας ως θέμα «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος- Ανεξάρτητα Πρόσωπα».

Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις