Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3ΔΣ/2021 για την επιλογή Προέδρου στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ)
Δημοσίευση: 24 Ιούνιος, 2021

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις  30 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 π.μ. και λήγει στις 19 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Σχετικές Αναρτήσεις