Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 4ΔΣ/2021 (ΑΔΑ:ΨΥΜ86Η6-ΩΜΓ) για την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
Δημοσίευση: 8 Ιούλιος, 2021

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις  12 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 30 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00.

 

Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις