ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ / INVITATION CALL FOR PROPOSALS FOR PRODUCTS REGARDING FISCAL MARKING AND DETECTION OF LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG)
Δημοσίευση: 13 Σεπτέμβριος, 2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 8 Οκτωβρίου 2021

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η καταληκτική ημερομηνία των εν λόγω αιτήσεων είναι η 8/10/2021.

Για την πρόσβαση στο κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

 

INVITATION CALL FOR PROPOSALS FOR PRODUCTS REGARDING FISCAL MARKING AND DETECTION OF LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG)

Companies are invited to express their interest in presenting new technologies for fiscal marking of LPG. The deadline for the process is 8/10/2021.

To access the text of the invitation call, please click here.

 

Σχετικές Αναρτήσεις