Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 6ΔΣ/2021 για την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων «ΕΛΤΕ»
Δημοσίευση: 21 Δεκέμβριος, 2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 17 Ιανουαρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 6ΔΣ/2021 (ΑΔΑ:ΨΒΗΧ6Η6-Τ9Τ) για την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων «ΕΛΤΕ».

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 27 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 17 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Για να διαβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

 

Σχετικές Αναρτήσεις