Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις”
Δημοσίευση: 7 Ιανουάριος, 2022
Σχετικές Αναρτήσεις