ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δημοσίευση: 15 Ιούλιος, 2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 5 Αυγούστου 2022

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προσκαλεί  τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους για την πλήρωση των θέσεων Εισηγητών, Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό για την επιλογή υποψηφίων για την κάλυψη τριών (3) θέσεων Εισηγητών, δύο (2) θέσεων Τακτικών και δύο (2) θέσεων Αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι και την Παρασκευή 05/08/2022 και ώρα 15:00.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης (ΦΕΚ: ΑΣΕΠ 47/14-07-2022 / ΑΔΑ: ΩΤΒ146ΜΤΛΡ-ΟΨΞ) περιλαμβάνεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20221000047

Σχετικές Αναρτήσεις