Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για τα κατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου και άλλες διατάξεις».
Δημοσίευση: 19 Ιανουάριος, 2023
Σχετικές Αναρτήσεις