Δημόσια διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Xωροταξική αναδιάταξη των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οργάνωση της τηλεματικής συνεδρίασης και ίδρυση δικαστικών σταθμών τηλεματικής»
Δημοσίευση: 6 Φεβρουάριος, 2023
Σχετικές Αναρτήσεις