Προκήρυξη 1Ε/2023 για την επιλογή 22 Μελών στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)
Δημοσίευση: 21 Μάρτιος, 2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 18 Απριλίου 2023

Δημοσιεύθηκε στο τεύχος ΑΣΕΠ 9/16.3.2023 η Προκήρυξη 1Ε/2023 για την επιλογή συνολικά είκοσι δύο (22) μελών στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) με πενταετή θητεία, σύμφωνα με τον ν. 4912/2022 και το άρθρο 31 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), όπως ισχύει. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 28 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00, και λήγει στις 18 Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης (ΦΕΚ: τ. ΑΣΕΠ 9/16.3.2023) περιλαμβάνεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20231000009

Σχετικές Αναρτήσεις