Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο: «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
Δημοσίευση: 3 Οκτώβριος, 2023
Σχετικές Αναρτήσεις