Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου: «Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167»
Δημοσίευση: 9 Νοέμβριος, 2023
Σχετικές Αναρτήσεις