Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργού Επικρατείας με τίτλο: «Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις»
Δημοσίευση: 24 Ιανουάριος, 2024
Σχετικές Αναρτήσεις