Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Οίκου Ναύτου
Δημοσίευση: 4 Απρίλιος, 2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 23 Απριλίου 2024

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 2903.21/24736/2024/04-04-2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη  των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Οίκου Ναύτου  (Ο.Ν.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.5062/2023 (Α΄183).

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα ‘’ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄ (ΑΔΑ: ΡΕΕ94653ΠΩ-ΩΑ4), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και  στην ιστοσελίδα του Οίκου Ναύτου και θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινάει στις 12.04.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 και λήγει στις 23.04.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Σχετικές Αναρτήσεις