Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη της θέσης του Διοικητή του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.)
Δημοσίευση: 30 Μάιος, 2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2024

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ΄ αρ. 34123/29.05.2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη της θέσης του Διοικητή του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5062/2023 (Α’ 183).

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (Ψ2ΚΓ46ΝΛΔΓ-0Ψ0) και αναρτάται στον ιστότοπο του Α.Σ.Ε.Π., του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 6/6/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 17/6/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Σχετικές Αναρτήσεις