Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη συνολικά τεσσάρων (4) θέσεων που αφορούν στα όργανα διοίκησης, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στο Εθνικό Θέατρο
Δημοσίευση: 30 Μάιος, 2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 18 Ιουνίου 2024

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ΄ αρ. 205150/ 30-5-2024 (10ΠΔΑ/2024) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη συνολικά τεσσάρων (4) θέσεων που αφορούν στα όργανα διοίκησης,  του Προέδρου και του Αντιπροέδρου  του Διοικητικού Συμβουλίου  στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στο Εθνικό Θέατρο ( N.Π.Ι.Δ εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού)  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5062/2023 (Α’ 183) 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (ΑΔΑ:  Ψ2Ε246ΝΚΟΤ-ΘΦ4)   και αναρτάται στον ιστότοπο του Α.Σ.Ε.Π., του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, του Εθνικού Θεάτρου και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής  αρχίζει  στις 7-6-2024  ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 και λήγει στις 18-6-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Σχετικές Αναρτήσεις