Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη θέσεων Προέδρου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (O.A.K.A.) Σπύρος Λούης (Ν.Π.Ι.Δ.) και Προέδρου, Αντιπροέδρου της Επιτροπής Διοίκησης του Εθνικού Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού (Ν.Π.Δ.Δ.)
Δημοσίευση: 3 Ιούνιος, 2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2024

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ .: ΓΓΑ/14852/30-05-2024 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη θέσεων Προέδρου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (O.A.K.A.) Σπύρος Λούης (Ν.Π.Ι.Δ.) και Προέδρου, Αντιπροέδρου της Επιτροπής Διοίκησης του Εθνικού Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού (Ν.Π.Δ.Δ.)» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5062/2023 (Α’ 183).

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (ΑΔΑ:ΨΣΚ946ΝΚΠΔ-8ΕΒ) και αναρτάται στον διαδικτυακό κόμβο opengov.gr, στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., του Yπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Ν.Π.Ι.Δ. «Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α) Σπύρος Λούης» και του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Αθλητικό-Προπονητικό Κέντρο Ολυμπιακού Χωριού».

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 6/6/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 17/6/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Σχετικές Αναρτήσεις