Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (14ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων Προέδρου και Αντιπροέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Δημοσίευση: 5 Ιούνιος, 2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 21 Ιουνίου 2024

Γνωστοποιούμε την έκδοση της υπ’αρ.10867/05.06.2024 Πρόσκλησης με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (14ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων Προέδρου και Αντιπροέδρου  του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης».

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 10.06.2024, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 08:00  και λήγει στις 21.06.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις