Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (12ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη της θέσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)
Δημοσίευση: 6 Ιούνιος, 2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 25 Ιουνίου 2024

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ .: Ε/2518/06-06-2024 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (12ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη της θέσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5062/2023 (Α’ 183).

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (ΑΔΑ: 984Ρ46ΜΓΨ7-ΩΧΚ) και αναρτάται στον διαδικτυακό κόμβο opengov.gr, στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 12/6/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 25/6/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π

Σχετικές Αναρτήσεις