Στατιστικά Υπηρεσίας Ενημέρωσης μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Στην υπηρεσία ενημέρωσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση έχουν εγγραφεί έως σήμερα 63275 μέλη, δείτε στον παρακάτω πίνακα τις εγγραφές ανά φορέα. Στόχος της Υπηρεσίας Ενημέρωσης μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου είναι η άμεση ενημέρωση του πολίτη μόλις αναρτάται μια νέα δράση Ανοικτής Διακυβέρνησης ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να συμμετέχει άμεσα.

Για να εγγραφείτε συμπληρώστε το email σας στην σελίδα http://www.opengov.gr/home/news και επιλέξτε την ενημέρωση που θέλετε να λαμβάνετε.

Με την εγγραφή στην υπηρεσία θα λαμβάνετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λίγο μετά την ανάρτηση νέων διαβουλεύσεων και δράσεων Ανοικτής Διακυβέρνησης από τα υπουργεία που εσείς επιλέξατε. Η ενημέρωση για τις νέες διαβουλεύσεις και προσκλήσεις θα περιέχει πληροφόρηση για το θέμα της διαβούλευσης, το φορέα, τη διάρκειά της και την σχετική ιστοσελίδα.

Μπορείτε επίσης να προωθήσετε την παρούσα σελίδα σε όσους θα τους ενδιέφερε να λαμβάνουν άμεση ενημέρωση για τις νέες διαβουλεύσεις και για άλλες δράσεις ανοικτής διακυβέρνησης.

Φορέας Εγγεγραμμένοι
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης36722
Υπουργείο Εσωτερικών34922
Υπουργείο Οικονομικών35520
Υπουργείο Εξωτερικών18707
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας17998
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας26801
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής30186
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων41167
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων20996
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης30268
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης30009
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων21136
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων20973
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη25013
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού25782
Υπουργός Επικρατείας & Κυβερνητικός Εκπρόσωπος16006
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης19941
Δράσεις Ανοικτής Διακυβέρνησης/OpenGov.gr34996
Πρόγραμμα Δι@ύγεια374
Σύνολο63275