Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφερόντος

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται διαγραμματικά τα στάδια της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος , η οποία προσφέρεται σαν υπηρεσία SAAS (Software As a Service) από το opengov.gr, προς τα Υπουργεία και αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος σε θέσεις ευθύνης.

Αιτήματα για δημοσίευση Προσκλήσεων αποστέλλονται στο opengovekdd.gr. Συνιστάται ο χρόνος διάρκειας της πρόσκλησης να είναι τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες.

 

 

1. Καταχώρηση Αιτήσεων

 • Αφορούν συγκεκριμένες θέσεις
 • Βασικά στοιχεία βασισμένα στο πρότυπο Europass, τροποποιήσεις ανά πρόσκληση
 • Καταχώρηση συνοδευτικών αρχείων (βιογραφικά, φωτογραφίες κτλ)

2.Ηλεκτρονική Αξιολόγηση

 • Προαξιολόγηση
  • Καθαρισμός δεδομένων
  • Προαιρετικό στάδιο
 • Αξιολόγηση
  • Κριτήρια (Σπουδές, Επαγγελματική Εμπειρία, Δραστηριότητα)

Οι προσκλήσεις υλοποιούνται με την τεχνική ευθύνη του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής του ΕΚΔΔΑ.  Το Τμήμα υποστηρίζει τις πλατφόρμες προσκλήσεων και υλοποιεί τις κατάλληλες ανά περίπτωση και είδος πρόσκλησης τεχνικές προσαρμογές.