Δημόσια διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)
Δημόσια διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), η οποία λήγει στις 21 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ.,σας ενημερώνουμε ότι θα παραταθεί έως την Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)Αθήνα, 3 Αυγούστου 2020Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Μανώλης Γραφάκος, θέτει από τις 6 Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους για τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο, και η σύνταξή του αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας που προκύπτει από την οδηγία 2008/98/ ΕΚ.Το ΕΣΔΑ εκπονείται από το ΥΠΕΝ και εγκρίνεται με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από δημόσια διαβούλευση,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  στο άρθρο 83 του Ν. 4685/20.Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων αφορά την περίοδο 2020 – 2030 και μπορεί να αναθεωρείται κάθε πέντε έτη. Προδιαγράφει τις πολιτικές καθώς και  τα μέτρα και τις δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν στη χώρα για τη διαχείριση του συνόλου των απο [...]

Περισσότερα »
25 Αυγούστου 2020, 12:001 Άρθρα85 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ
Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014

O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιος Σταθάκης,Θέτει από σήμερα, Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 και ώρα (15:00) σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, με σκοπό τη βελτίωση του.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 και ώρα (15:00).Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και ΕνέργειαςΓεώργιος Σταθάκης [...]

Περισσότερα »
28 Νοεμβρίου 2016, 15:0018 Άρθρα94 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».Ο Υπουργός κ. Γιώργος Σταθάκης καλεί όλους τους πολίτες και τους φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:00. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχόλια και παρατηρήσεις, στη βάση ενός εποικοδομητικού διαλόγου για τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων του εν λόγω νομοσχεδίου, ώστε να συμβάλουν στη βελτίωση των προτεινόμενων διατάξεων.Με εκτίμηση,Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και ΕνέργειαςΓιώργος Σταθάκης [...]

Περισσότερα »
11 Δεκεμβρίου 2017, 12:0026 Άρθρα37 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Ρύθμιση θεμάτων Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π
Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου νόμου «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν Κατασκευές Δημοσίου Ενδιαφέροντος Προστασίας Ανθρώπων και Πραγμάτων (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.), για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν Κατασκευές Δημοσίου Ενδιαφέροντος Προστασίας Ανθρώπων και Πραγμάτων (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.), για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών».Υποχρέωση της πολιτείας είναι η προληπτική ενεργοποίησή της για την «προστασία του πληθυσμού», κατ’ αντιστοιχία με την «προστασία του περιβάλλοντος» ως έννοιες απολύτως συνδεόμενες μεταξύ τους, αφού η προστασία αυτού συνέχεται με εκείνη της ανθρώπινης ύπαρξης.Το προτεινόμενο νομοσχέδιο καλύπτει θεσμικό κενό που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια σε έναν τομέα εθνικής σημασίας, που αφορά στην προστασία του πληθυσμού, σε περιπτώσεις εμφάνισης απειλών ή/και επέλευσης κινδύνων, οποιασδήποτε φύσεως, που δημιουργούν συνθήκες έκτακτης ανάγκης.Οι υφιστάμενοι χώροι προστασίας πληθυσμού έχουν ηλικία άνω των 60 ετών, θεωρούνται ανεπαρκείς και ακατάλληλοι για να παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια βάσει των απαιτήσεων που δημιουργήθηκαν με την επιδείνωση των ακραίων φυσικών φαινομένων λόγω της κλιματικής αλλαγής, ενώ δεν έχει ληφθεί πρόνοια για υλοποίηση σύγχρονων χώρων προστασίας, κρινόμενων ως αναντικατάστατων, πραγμάτων και αγαθών, παρά [...]

Περισσότερα »
23 Μαΐου 2014, 13:0030 Άρθρα15 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Σχέδιο Δράσης για την βιοποικιλοτητα
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχεδίο Δράσης για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας

Μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης για την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας πριν από λίγες ημέρες, και έχοντας λάβει υπόψη και ενσωματώσει πολλά από τα εύστοχα σχόλια και παρατηρήσεις Επιστημονικών Φορέων, Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, Υπηρεσιών του Κράτους που συμμετείχαν στη διαβουλευτική διαδικασία, προχωράμε σήμερα 3 Φεβρουαρίου 2014, στη δημοσιοποίηση του Σχεδίου Δράσης υλοποίησης των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για τα πρώτα 5 χρόνια (2014-2019).Από σήμερα 31 Ιανουαρίου έως και τις 15 Φεβρουαρίου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέσω του Δικτυακού τόπου της «Ανοικτής Διακυβέρνησης» http://www.opengov.gr/minenv/ το Σχέδιο Δράσης εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα.Το Σχέδιο Δράσης διαρθρώνεται σε 13 Γενικούς Στόχους και 40 Ειδικούς Στόχους σε πλήρη αντιστοιχία με την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα που οδηγούν σε 136 Ενέργειες-Δράσεις για την υλοποίηση των ειδικών στόχων την πενταετία 2014-2019.ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΤΑΙ ότι οι ενέργειες-δράσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης μπορεί να είναι:α) ενέργειες και δράσεις οι οποίες ήδη υλοποιούνται,β) ενέργειες και δράσεις οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί,γ) ενέργειες και δρά [...]

Περισσότερα »
14 Φεβρουαρίου 2014, 13:0013 Άρθρα31 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Εκσυγχρονισμός υφισταμένων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου και άλλες διατάξεις

Θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου, «Εκσυγχρονισμός υφισταμένων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου και άλλες διατάξεις». Αφορά όλες τις υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις εντός του οικιστικού ιστού των πόλεων, καθορίζονται τα κίνητρα μετεγκατάστασης, οι προδιαγραφές πυρασφάλειας και στατικής επάρκειας καθώς και οι επιτρεπτές εμπορικές χρήσεις. Τέλος ξεκαθαρίζεται και η διαδικασία αδειοδότησης των εγκαταστάσεων αυτών.Καλούμε τους πολίτες, τους μηχανικούς και τους φορείς να συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση και να καταθέσουν τις απόψεις τους, ώστε πολύ σύντομα να προωθήσουμε την τελική ρύθμιση.Σταύρος ΚαλαφάτηςΥπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ [...]

Περισσότερα »
5 Φεβρουαρίου 2014, 09:0010 Άρθρα66 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
6 Άρθρα63 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
6 Άρθρα63 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
15 Άρθρα305 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!