Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ο Υπουργός κ. Γιώργος Σταθάκης ευχαριστεί όλους τους πολίτες και φορείς που συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». Οι προτάσεις, παρατηρήσεις, ενστάσεις και τα εποικοδομητικά σχόλια που έχουν υποβληθεί θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και θα ληφθούν υπόψη κατά την τελική διαμόρφωσή της.

Με εκτίμηση,

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ο Υπουργός κ. Γιώργος Σταθάκης ευχαριστεί όλους τους πολίτες και φορείς που συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». Οι προτάσεις, παρατηρήσεις, ενστάσεις και τα εποικοδομητικά σχόλια που έχουν υποβληθεί θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και θα ληφθούν υπόψη κατά την τελική διαμόρφωσή της.

Με εκτίμηση,

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

Ο Υπουργός κ. Γιώργος Σταθάκης καλεί όλους τους πολίτες και τους φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:00. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχόλια και παρατηρήσεις, στη βάση ενός εποικοδομητικού διαλόγου για τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων του εν λόγω νομοσχεδίου, ώστε να συμβάλουν στη βελτίωση των προτεινόμενων διατάξεων.

Με εκτίμηση,
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Σταθάκης