ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δημόσια Διαβούλευση για το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ«ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»Ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Γιάννης Τσιρώνης καλεί όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την 22η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 09.00 10-10-2016 και ώρα 09:00 π.μ.(παράταση της δημόσιας διαβούλευσης), ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση του εν λόγω νόμου.Ο Αναπληρωτής ΥπουργόςΠεριβάλλοντος και ΕνέργειαςΙωάννης Τσιρώνης [...]

Περισσότερα »
10 Οκτωβρίου 2016, 09:00112 Σχολιάσιμα Άρθρα2273 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΥΟΤΟ
Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο εγκυκλίου για την Έγκριση δραστηριοτήτων έργων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κυότο (Μηχανισμοί Κοινής Εφαρμογής και Καθαρής Ανάπτυξης).

Φίλες και φίλοι,Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο εγκυκλίου για την «Έγκριση δραστηριοτήτων έργων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κυότο (Μηχανισμοί Κοινής Εφαρμογής και Καθαρής Ανάπτυξης)».Σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κυότο κάθε χώρα μέρος του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης – Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή, δύναται να υλοποιεί ευέλικτους μηχανισμούς στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, είτε εντός είτε εκτός της επικράτειάς της.Το Πρωτόκολλο του Κυότο προβλέπει τρεις «ευέλικτους μηχανισμούς», οι οποίοι βασίζονται στη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς: την εμπορία των εκπομπών, το μηχανισμό κοινής εφαρμογής (JI) και το μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης (CDM).Η χώρα μας ήδη συμμετάσχει στον μηχανισμό που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (Οδηγία 2003/87/ΕΚ).Ωστόσο, στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των επιδόσεών μας στον τομέα του μετριασμού των εκπομπών θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση των άλλων δύο μηχανισμών, των προγραμμάτων Κοινής Εφαρμογής (Joint Implementation) και Καθαρής Ανάπτυξης (Clean Development Mechanism).Με το παρόν σχ [...]

Περισσότερα »
14 Δεκεμβρίου 2012, 15:0011 Σχολιάσιμα Άρθρα33 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Παρνασσός - Εθνικό Πάρκο
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του όρους Παρνασσού ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών».

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του όρους Παρνασσού ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών».Το προς θεσμοθέτηση Εθνικό Πάρκο του όρους Παρνασσού περιλαμβάνει: α) την Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) «Νοτιοανατολικός Παρνασσός-Εθνικός Δρυμός Παρνασσού-Δάσος Τιθορέας – GR 2450005» του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου «NATURA 2000» σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» και β) τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) «Όρος Παρνασσός – GR 2410002» του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου «NATURA 2000» σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεων των αγρίων πτηνών». Επισημαίνεται ότι εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου εμπίπτουν τα παγκόσμιας εμβέλειας, εγγεγραμμένα στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, μνημεία των Δελφών, καθώς και τμήματα των Ζωνών Α΄ και Β΄ Προστασίας του μείζονος σημασίας κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Δελφών και Δελφικού Τοπίου, όπως έχει χαρακτηρισθεί η ευρύτερη περιοχή με τις αρχαιολογικές θέσεις και το φυσικό τοπίο που τα περιβάλλει, επιτρέποντας σε αυτά [...]

Περισσότερα »