ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δημόσια Διαβούλευση για το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ«ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»Ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Γιάννης Τσιρώνης καλεί όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την 22η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 09.00 10-10-2016 και ώρα 09:00 π.μ.(παράταση της δημόσιας διαβούλευσης), ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση του εν λόγω νόμου.Ο Αναπληρωτής ΥπουργόςΠεριβάλλοντος και ΕνέργειαςΙωάννης Τσιρώνης [...]

Περισσότερα »
10 Οκτωβρίου 2016, 09:00112 Σχολιάσιμα Άρθρα2273 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Αεροδρόμιο Ελληνικού - Πρόγραμμα Ηλιος
Δημόσια Διαβούλευση στο Σχέδιο Νόμου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/28/ΕΚ) - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/30/ΕΚ)»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το προσχέδιο του νόμου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/28/ΕΚ) – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/30/ΕΚ)».Το προσχέδιο του νόμου περιλαμβάνει τρεις βασικές ενότητες που αποτελούν και υποχρεώσεις του ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο του νέου Μνημονίου Συνεννόησης Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Πολιτικών της χώρας μας με τους εταίρους μας:• Πλαίσιο αξιοποίησης του Ελληνικού: δίνονται οι βασικές κατευθύνσεις χρήσεων γης και συνολικής αξιοποίησης ως βασικό πλαίσιο για τις προσφορές που αναμένονται μέχρι 30 Μαρτίου από υποψήφιους επενδυτές με βάση την πρόσκληση ενδιαφέροντος που έχει δημοσιοποιηθεί στις 8-12-2011, στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας.• Θέσπιση του προγράμματος «ΗΛΙΟΣ» για την αξιοποίηση του ηλιακού ενεργειακού δυναμικού, την εξαγωγή ενέργειας μέσω των διευρωπαϊκών δικτύων και τη συνεισφορά στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Σύσταση της εταιρείας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.» με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, ως φορ [...]

Περισσότερα »
27 Φεβρουαρίου 2012, 11:5931 Σχολιάσιμα Άρθρα119 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Ηλεκτροκίνητα οχήματα
Δημόσια διαβούλευση επί της τεχνικής εκθέσεως που αφορά στη Διερεύνηση των Τρόπων Ανάπτυξης και Διείσδυσης των Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων στην Ελλάδα

Φίλες και φίλοιΣας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό χώρο που φιλοξενεί τη δημόσια διαβούλευση επί της Τεχνικής Έκθεσης της Επιτροπής με αντικείμενο τη διερεύνηση των τρόπων ανάπτυξης και διείσδυσης των Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Η/Ο) στην Ελλάδα.Έχοντας ως σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, η χρησιμοποίηση των Η/Ο παρέχει την ευκαιρία μείωσης σε σημαντική έκταση των εκπομπών CO2 που επιβαρύνουν τον τομέα οδικών μεταφορών, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο διάστημα. Οι τεχνολογικές εξελίξεις του τομέα της αυτοκίνησης που αφορούν την ανάπτυξη και χρησιμοποίηση των Η/Ο έχουν τους ακόλουθους τρεις διακριτούς στόχους: Ο πρώτος στόχος απευθύνεται κύρια στους κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων και αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους με μειωμένες στάθμες ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου. Ο δεύτερος στόχος αφορά τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων των χωρών και παρέχει τη δυνατότητα μερικής απεξάρτησης από την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων (υγρών, αερίων) στον τομέα των μεταφορών με την ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής ασφάλειας των χωρών διαμέσου της διαφοροποίησης των πηγών προέλευσης [...]

Περισσότερα »
10 Φεβρουαρίου 2012, 11:5924 Σχολιάσιμα Άρθρα78 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ και άλλες διατάξεις
Δημόσια Διαβούλευση του προσχεδίου νόμου "Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ και άλλες διατάξεις"

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το προσχέδιο νόμου που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και 2009/30/ΕΚ σχετικά με την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Μέρος της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ έχει ήδη ενσωματωθεί με το ν. 3851/2010, ενώ οι διατάξεις της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ σχετικά με τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ενσωματώνονται με την απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 316/2010.Η κυβέρνηση συνεχίζει τη διαδικασία διαλόγου, προκειμένου να προχωρήσουμε με απόλυτη διαφάνεια στην αποτελεσματική ρύθμιση της αγοράς ενέργειας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες και τους φορείς να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.Η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου.Υπουργός ΠΕΚΑΓιώργος Παπακωνσταντίνου * Η διαβούλευση παρατείνεται μέχρι και 30 Ιανουαρίου 2012. [...]

Περισσότερα »
30 Ιανουαρίου 2012, 11:5917 Σχολιάσιμα Άρθρα37 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Αξιοποίηση Ιλύος
Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου ΚΥΑ με θέμα "Μέτρα, όροι και διαδικασίες για τη χρησιμοποίηση της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων καθώς και ορισμένων υγρών αποβλήτων, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αντικατάσταση της 80568/4225/1991 (Β΄641) κοινής Υπουργικής απόφασης"

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το προσχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία εκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται το θεσμικό πλαίσιο για την αξιοποίηση της ιλύος που παράγεται στους βιολογικούς καθαρισμούς.Με τη σύγχρονη μορφή της η νέα θεσμική ρύθμιση μετά από 20 χρόνια εκσυγχρονίζει και επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της 80568/4225/1991 (Β΄641) κοινής Υπουργικής απόφασης, με σκοπό να προωθήσει τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης της ιλύος που παράγεται στους βιολογικούς καθαρισμούς. Περίπου το 50% της ιλύος που παράγεται στη χώρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) αξιοποιείται ως καύσιμο και το υπόλοιπο 50% διατίθεται σε ΧΥΤΑ, χωρίς καμία αξιοποίηση. Στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι να αυξήσει το ποσοστό αξιοποιώντας τις δυνατότητες χρησιμοποίησης της ιλύος με τη μορφή εδαφοβελτιωτικού στη γεωργία, τη δασοπονία και τις αναπλάσεις χώρων.Συγκεκριμένα, με το προτεινόμενο σχέδιο επιχειρούνται τα εξής:1. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου πέραν της γεωργίας, παρέχοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης της ιλύος και στη δασοκομία, στο αστικό και περιαστικό πράσινο και στις αναπλάσεις χώρων.2. Δημιουργία δύο κατηγορ [...]

Περισσότερα »
16 Ιανουαρίου 2012, 11:5917 Σχολιάσιμα Άρθρα91 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Δασικοί Συνεταιρισμοί
Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου σχετικά με τη συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των δασικών συνεταιρισμών

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, συνεχίζοντας την υλοποίηση της πολιτικής για την ουσιαστική προστασία και ανάπτυξη των δασών θέτει από σήμερα σε διαβούλευση μία νομοθετική πρωτοβουλία για τη συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των δασικών συνεταιρισμών.Οι δασικοί συνεταιρισμοί υλοποιούν βασικές δασικές εργασίες και παράγουν πρωτογενή δασικά προϊόντα και μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο αειφόρου διαχείρισης και προστασίας των δασών, αλλά και ανάπτυξης μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων δασικών προϊόντων, καθώς και πρόσθετο εισόδημα και απασχόληση στους ορεινούς πληθυσμούς. Προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία τους είναι οι διαχειριστικές μελέτες δεκαετούς ή δεκαπενταετούς ισχύος.Οι νέες ρυθμίσεις αποσκοπούν να συνδράμουν στην δημιουργία εύρωστων, οργανωμένων και ανταγωνιστικών συνεταιρισμών, να διασφαλίσουν εισόδημα στους δασεργάτες και να βελτιώσουν δραστικά τον τομέα της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δασών.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και τις 2 Φεβρουαρίου 2012.Υπουργός ΠΕΚΑΓιώργος Παπακωνσταντίνου [...]

Περισσότερα »
2 Φεβρουαρίου 2012, 11:4951 Σχολιάσιμα Άρθρα233 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Κατασκευή φυτεμένων επιφανειών
Δημόσια διαβούλευση για την Υπουργική Απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία κατασκευής φυτεμένων επιφανειών σε δώματα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτιρίων».

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις είναι η έλλειψη χώρων πρασίνου. Η κατάληψη του αστικού χώρου από το τσιμέντο έχει σημαντικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις αφού τα κτίρια ευθύνονται, σε μεγάλο ποσοστό, για την ενεργειακή κατανάλωση, αλλά και για την εκπομπή ρύπων και αερίων.Η αύξηση της ποσόστωσης των πράσινων επιφανειών συμβάλει στην αισθητική, μορφολογική και ποιοτική αναβάθμιση των πόλεων, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής: οι φυτεμένες επιφάνειες βελτιώνουν το μικροκλίμα των αστικών περιοχών, μειώνουν τη σκόνη και το νέφος, ενισχύουν και προστατεύουν τη μόνωση των κτιρίων, αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και δημιουργούν φυσικό περιβάλλον για την αστική χλωρίδα και πανίδα, τους λεγόμενους «πράσινους διαδρόμους». Επίσης, συμβάλλουν στην ισοκατανομή των χώρων πρασίνου και εξισορροπούν τις ανισότητες στις επιβαρημένες αστικές περιοχές. Το πλαίσιο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατασκευής φυτεμένων επιφανειών σε δώματα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτιρίων που σήμερα τίθεται σε δημόσια διαβούλευση θεσμοθετεί μια πρακτική συμπληρώνοντας ένα κενό που υπήρχε, μέχρι πρόσφατα, στο ισχύον νομικό πλαίσιο με [...]

Περισσότερα »
31 Δεκεμβρίου 2011, 23:594 Σχολιάσιμα Άρθρα33 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Προστασία του Φυσικού Περιφερειακού Πάρκου Τήλου
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο ΠΔ "Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων της περιοχής νήσου Τήλου ως Φυσικό Περιφερειακό Πάρκο και ορισμός Φορέα Διαχείρισής του"

Η περιοχή της Νήσου Τήλου και των παρακείμενων νησίδων αποτελεί σημαντικό βιότοπο για την προστασία της άγριας ζωής και έχει ενταθεί στον Εθνικό κατάλογο του Δικτύου Natura 2000 με την επωνυμία  «ΝΗΣΟΣ ΤΗΛΟΣ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ: ΑΝΤIΤΗΛΟΣ, ΠΕΛΕΚΟΥΣΑ, ΓΑIΔΟΥΡΟΝΗΣI, ΓIΑΚΟΥΜΗΣ, ΑΓIΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΡΑΣΟΥΔΑ, ΝΗΣI» σαν Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και τον κωδικό GR 4210024.Στόχος του υπό διαβούλευση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος είναι η προστασία και  η διατήρηση της φύσης και του τοπίου, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου. Η περιοχή. διακρίνεται για την μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, και γεωμορφολογική της αξία, ιδιαίτερα για τη διατήρηση του τοπίου, της άγριας ορνιθοπανίδας, και της χλωρίδας στη χώρα μας. Διαχειριστικός στόχος είναι η διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας με παράλληλη παροχή στο κοινό δυνατοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φυσιολατρικών δραστηριοτήτων.Για την περιοχή έχει εκπονηθεί Μελέτη με τίτλο «Δημιουργία Φυσικού Πάρκου στην Τήλο, για Εμπλουτισμό και Διάσωση της Πανίδας και της Χλωρίδας, Διάσωση Αποδημητικών Πτηνών στην περιοχή της νήσου Τήλου» από το [...]

Περισσότερα »
27 Δεκεμβρίου 2011, 23:5911 Σχολιάσιμα Άρθρα22 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού
Δημόσια Διαβούλευση : Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το προσχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού.Με την Απόφαση αυτή αναθεωρείται και εκσυγχρονίζεται, μετά από 18 χρόνια και με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης. Στο πλαίσιο αυτό δρομολογείται και η άρση των απαγορεύσεων σχετικά με τη χρήση βιομάζας στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.Συγκεκριμένα, με το προτεινόμενο σχέδιο επιχειρούνται τα εξής:Άρση των περιορισμών σχετικά με τη χρήση τυποποιημένων στερεών βιοκαυσίμων στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης σε όλη την Επικράτεια.Υιοθέτηση αυστηρών και ολοκληρωμένων προτύπων, όπως π.χ. στην περίπτωση των εγκαταστάσεων θέρμανσης που χρησιμοποιούν στερεά βιοκάυσιμα.Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τις λειτουργικές απαιτήσεις και τη συντήρηση των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού.Εκσυγχρονισμός των διατάξεων του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις και στην προσπάθ [...]

Περισσότερα »
1 Οκτωβρίου 2011, 23:5910 Σχολιάσιμα Άρθρα56 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS