Διαβούλευση στο σχέδιο για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2020Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018, «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση».Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, θέτει από σήμερα, 27 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση.Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση του Σχεδίου.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00.Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και ΕνέργειαςΚωνσταντίνος Χατζηδάκης [...]

Περισσότερα »
14 Δεκεμβρίου 2020, 17:0030 Σχολιάσιμα Άρθρα53 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Ανακύκλωση-βελτίωση αποβλήτων
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου "Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων"

Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό τόπο της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Ενίσχυση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων».Με το νομοσχέδιο αυτό προωθείται η ενίσχυση της Ανακύκλωσης και η βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων με βάση τις κατευθύνσεις που τίθενται στο νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για τα απόβλητα και την ανακύκλωση.Τα τελευταία 10 χρόνια, με τη συνδρομή της πολιτείας στη χρηματοδότηση της κατασκευής ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και με την οργάνωση και λειτουργία Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) από τους ίδιους τους υπόχρεους παραγωγούς και εισαγωγείς συσκευασιών και άλλων προϊόντων (με βάση την αρχή «της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού»), έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στην ανακύκλωση.Παρ’ όλα αυτά, σε ορισμένα ειδικά ρεύματα αποβλήτων, και παρά τους σημαντικούς πόρους, με τη μορφή ετήσιων εισφορών αλλά και συσσωρευμένων αποθεματικών, που έχουν στη διάθεσή τους τα ΣΕΔ, η χώρα υπολείπεται των ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης που έχουν τεθεί με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδ [...]

Περισσότερα »
8 Δεκεμβρίου 2014, 12:0024 Σχολιάσιμα Άρθρα193 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
ΚΥΑ αειφορίας
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο υπουργικής απόφασης "«Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών».

Εισάγεται σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών».Με το παρόν σχέδιο καθορίζονται οι διαδικασίες με τις οποίες αποδεικνύεται η τήρηση των κριτηρίων αειφορίας των βιοκαυσίμων και βιορευστών, καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης και επαλήθευσης των οικονομικών φορέων, η διαδικασία υποβολής και το είδος των πληροφοριών που υποβάλλονται καθώς και οι υπόχρεοι υποβολής των πληροφοριών αυτών, εφόσον, βάσει διατάξεων, τα βιοκαύσιμα ή βιορευστά οφείλουν να πληρούν τα κριτήρια αειφορίας, για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4062/2012. Το σύνολο των ανωτέρω διαδικασιών αποτελεί το σύστημα αειφορίας των βιοκαυσίμων και βιορευστών.Η κατάθεση των δικών σας απόψεων και προτάσεων καθώς και οι προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς της αγοράς θα ληφθούν υπόψη από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, κατά την τελική επεξεργασία του σχεδίου νόμου.Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00.Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας και τις [...]

Περισσότερα »
18 Νοεμβρίου 2014, 10:0014 Σχολιάσιμα Άρθρα29 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
φυσικό αέριο -τροποιήσεις ν.4001/2011
Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (Α’ 179) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό τόπο της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου με τίτλο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (Α’ 179) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».Οι διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου συμπληρώνουν τον ν. 4001/2011 και το ισχύον πλαίσιο της αγοράς ενέργειας, ιδίως όσον αφορά στην απελευθέρωση της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου.Η κατάθεση των δικών σας απόψεων και προτάσεων καθώς και οι προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς της αγοράς θα ληφθούν υπόψη από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, κατά την τελική επεξεργασία του σχεδίου νόμου.Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00.Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας και τις πολύτιμες απόψεις σας. O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ [...]

Περισσότερα »
29 Οκτωβρίου 2014, 10:0016 Σχολιάσιμα Άρθρα118 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Ενσωμάτωση οδηγίας 2012/27/ΕΕ
Δημόσια Διαβούλευση για την ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση

Θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ» (ΕΕ L 315 της 14.11.2012).Η οδηγία 2012/27/ΕΕ αποσκοπεί στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στα κράτη – μέλη της ΕΕ με τη θέσπιση ενός κοινού πλαισίου μέτρων πολιτικής και δράσεων. Με το σχέδιο νόμου, καθορίζονται στην εθνική ενεργειακή πολιτική και αγορά στόχοι, κανόνες, μέτρα και ειδικές δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, ώστε να αξιοποιηθεί το ανεκμετάλλευτο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Καλούμε τους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση με την κατάθεση απόψεων και προτάσεων.Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014. Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ [...]

Περισσότερα »
26 Σεπτεμβρίου 2014, 15:0026 Σχολιάσιμα Άρθρα66 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Σύσταση ΑΕ και τροποιοίσεις ν. 4123/2013
Δημόσια Διαβούλευση στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Σύσταση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Ελληνικός Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Ανώνυμη Εταιρία” και κατάρτιση του καταστατικού της» και στο σχέδιο τροποποίησης του ν. 4123/2013 «Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ)»

Το εθνικό μας δίκαιο, μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ σε αυτό, προβλέπει ότι με Προεδρικό Διάταγμα το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να συνιστάται μοναδική ανώνυμη εταιρία μη κερδοσκοπικού σκοπού με έδρα την Αθήνα και την επωνυμία «Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Α.Ε.» (ΚΦΔΑ), η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος (Ν 4123/ 2013).Η ανάληψη από ένα μη κερδοσκοπικό φορέα εποπτευόμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, υπηρεσιών αποθήκευσης και διαχείρισης των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης της χώρας, αποσκοπεί, λόγω της μαζικότητας και του κύρους σε καλύτερους οικονομικούς όρους, ελαχιστοποίηση του κόστους και μεγιστοποίηση του οφέλους διαχείρισης για τους πολίτες και την οικονομία.Η πρακτική, της συντριπτικής πλειοψηφίας των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της δημιουργίας Κεντρικού Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων, ο οποίος αποκτά και διατηρεί ιδιόκτητα ή κρατικά αποθέματα πετρελαιοειδών προϊόντων ή διαχειρίζεται αποθέματα υπόχρεων οικονομικών φορέων, έχε [...]

Περισσότερα »
12 Σεπτεμβρίου 2014, 14:003 Σχολιάσιμα Άρθρα10 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Σχέδιο Δράσης για την βιοποικιλοτητα
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχεδίο Δράσης για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας

Μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης για την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας πριν από λίγες ημέρες, και έχοντας λάβει υπόψη και ενσωματώσει πολλά από τα εύστοχα σχόλια και παρατηρήσεις Επιστημονικών Φορέων, Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, Υπηρεσιών του Κράτους που συμμετείχαν στη διαβουλευτική διαδικασία, προχωράμε σήμερα 3 Φεβρουαρίου 2014, στη δημοσιοποίηση του Σχεδίου Δράσης υλοποίησης των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για τα πρώτα 5 χρόνια (2014-2019).Από σήμερα 31 Ιανουαρίου έως και τις 15 Φεβρουαρίου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέσω του Δικτυακού τόπου της «Ανοικτής Διακυβέρνησης» http://www.opengov.gr/minenv/ το Σχέδιο Δράσης εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα.Το Σχέδιο Δράσης διαρθρώνεται σε 13 Γενικούς Στόχους και 40 Ειδικούς Στόχους σε πλήρη αντιστοιχία με την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα που οδηγούν σε 136 Ενέργειες-Δράσεις για την υλοποίηση των ειδικών στόχων την πενταετία 2014-2019.ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΤΑΙ ότι οι ενέργειες-δράσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης μπορεί να είναι:α) ενέργειες και δράσεις οι οποίες ήδη υλοποιούνται,β) ενέργειες και δράσεις οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί,γ) ενέργειες και δρά [...]

Περισσότερα »
14 Φεβρουαρίου 2014, 13:0015 Σχολιάσιμα Άρθρα31 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση
Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου νόμου ‘’Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί – Χρήσεις Γης’’

Θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί – Χρήσεις Γης». Βασικός άξονας του νομοσχεδίου είναι η πολεοδομική οργάνωση του χώρου για να διευκολυνθεί μία στροφή στην Περιφέρεια. Αυτό είναι άλλωστε ανάγκη και της εθνικής οικονομίας, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Για να υλοποιηθούν όμως οργανωμένα και αποτελεσματικά σε πολεοδομικό επίπεδο αυτές οι τάσεις, η Πολιτεία οφείλει να οργανώσει το χώρο και να δημιουργήσει προϋποθέσεις αναζωογόνησης της υπαίθρου. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αυτό ακριβώς υπηρετείται και καθιερώνεται ένα νέο, αποτελεσματικό και γρήγορο μοντέλο πολεοδόμησης περιοχών και αναθέρμανσης της οικονομικής ζωής σε μικρούς και εγκαταλελειμμένους οικισμούς της χώρας. Το τρίτο κεφάλαιο του σχεδίου νόμου αφορά τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για της χρήσεις γης γενικά, σε όλη τη χώρα.Καλούμε τους πολίτες, τους μηχανικούς και τους φορείς να συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση και να καταθέσουν τις απόψεις τους, ώστε πολύ σύντομα να προωθήσουμε την τελική ρύθμιση.Σταύρος ΚαλαφάτηςΥπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ [...]

Περισσότερα »
21 Φεβρουαρίου 2014, 09:0045 Σχολιάσιμα Άρθρα360 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Εκσυγχρονισμός υφισταμένων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου και άλλες διατάξεις

Θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου, «Εκσυγχρονισμός υφισταμένων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου και άλλες διατάξεις». Αφορά όλες τις υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις εντός του οικιστικού ιστού των πόλεων, καθορίζονται τα κίνητρα μετεγκατάστασης, οι προδιαγραφές πυρασφάλειας και στατικής επάρκειας καθώς και οι επιτρεπτές εμπορικές χρήσεις. Τέλος ξεκαθαρίζεται και η διαδικασία αδειοδότησης των εγκαταστάσεων αυτών.Καλούμε τους πολίτες, τους μηχανικούς και τους φορείς να συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση και να καταθέσουν τις απόψεις τους, ώστε πολύ σύντομα να προωθήσουμε την τελική ρύθμιση.Σταύρος ΚαλαφάτηςΥπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ [...]

Περισσότερα »
5 Φεβρουαρίου 2014, 09:0012 Σχολιάσιμα Άρθρα66 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Συμψηφισμός ποσών
Καθορισμός συμψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον ν. 4178/13 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.” ( Α’ 174 ), καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή.

Θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση το πλαίσιο για τον συμψηφισμό του 50% των προστίμων για τα αυθαίρετα με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας. Πρόκειται για σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης για τον συμψηφισμό των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη στατική επάρκεια κτιρίων που κατασκευάστηκαν προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπεται στο νόμο 4178/2013 «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».Καλούμε τους πολίτες, τους μηχανικούς και τους φορείς να συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση και να καταθέσουν τις απόψεις τους, ώστε πολύ σύντομα να προωθήσουμε την τελική ρύθμιση.Σταύρος ΚαλαφάτηςΥπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ [...]

Περισσότερα »
28 Ιανουαρίου 2014, 09:006 Σχολιάσιμα Άρθρα37 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ».

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ».Το εν λόγω σχέδιο νόμου, με τις διατάξεις του άρθρου 1 τροποποιεί διατάξεις της υπ’ αρ. 15 της 24.7.2013 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 168), που αφορά στην Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ ΑΕ). Οι νέες ρυθμίσεις απλοποιούν τη διαδικασία του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ από τη ΔΕΗ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2009/73/ΕΚ, και συγκεκριμενοποιούν την απόκτηση από το Ελληνικό Δημόσιο ποσοστού 34% στο μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας, διασφαλίζοντας την ύπαρξη καταστατικής μειοψηφίας.Με τα άρθρα 2 έως 4 ρυθμίζονται πρακτικά ζητήματα προκειμένου να διευκολυνθεί και επιταχυνθεί η διαδικασία του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού.Η κατάθεση των δικών σας απόψεων και προτάσεων θα ληφθούν υπόψη, μετά από σχετική επεξεργασία από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, στο τελικό σχέδιο νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή.Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 08:00.Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σαςO Υφυπουργός ΠΕΚΑΑσημάκης Παπαγεωργίου [...]

Περισσότερα »
20 Δεκεμβρίου 2013, 08:007 Σχολιάσιμα Άρθρα6 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013
Δημόσια Διαβούλευση για την Υπουργική Απόφαση Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 253)

Εισάγεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την τροποποίηση της Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 253).Με το παρόν σχέδιο προτείνονται βελτιώσεις για την ορθότερη εφαρμογή του συστήματος κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ, όπως αυτό είχε καθοριστεί με την ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 253), οι οποίες κρίνονται απαραίτητες μετά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της.Καλείσθε να συμμετάσχετε στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 253)», υποβάλλοντας παρατηρήσεις [...]

Περισσότερα »
15 Νοεμβρίου 2013, 13:003 Σχολιάσιμα Άρθρα5 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Δομική Τρωτότητα
Τεχνικές Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 174 Α’).

Στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης −Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 174 Α’) προβλέπεται στοάρθρο 11 παράγραφος 8 ειδική ρύθμιση στο διενεργούμενο στατικό έλεγχο των παραβάσεων. Από το νόμο απαιτείται, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, η υποβολή είτε «Δελτίου δομικής τρωτότητας του φέροντος οργανισμού» είτε μελέτη στατικήςεπάρκειας, ανάλογα με το είδος του κτιρίου.«Δελτίο δομικής τρωτότηταςτου φέροντος οργανισμού» απαιτείται για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικίας, τουριστικά καταλύματα ή κτίρια, καθώς και για μεμονωμένες αυθαίρετες κατασκευές με τις παραπάνω χρήσεις. «Μελέτη στατικής επάρκειας» απαιτείται για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια ειδικής χρήσης.Με την προωθούμενη Υπουργική Απόφαση καλύπτεται η  ανάγκη παροχής οδηγιών εφαρμογής της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4178/13, προς τους μηχανικούς, για την υποβολή στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα του νόμου για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και την υπαγωγή αυθαίρετης κατασκευής ή αλλαγής χρήσης στη ρύθμιση του ν. 4178/13.Καλούμε [...]

Περισσότερα »
30 Οκτωβρίου 2013, 13:004 Σχολιάσιμα Άρθρα46 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Δασικά Οικοσυστήματα
Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου νόμου “Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης”

Η προσπάθεια του ΥΠΕΚΑ για μια συνολική μεταρρύθμιση στην έννοια του χώρου συνεχίζεται. Το νομοσχέδιο για τις δασικές επεμβάσεις αποτελεί έναν κρίκο σε μία αλυσίδα πρωτοβουλιών όπως το Κτηματολόγιο και οι δασικοί χάρτες, η αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, η χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση, οι οποίες δίνουν στη χώρα ένα σύγχρονο πλαίσιο για τη δημιουργία Εθνικής Πολιτικής Γης. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν κάνουμε κάποια μεγάλη τομή, αλλά νοικοκυρεύουμε το κράτος, επιλύοντας χρόνια προβλήματα των ανθρώπων της υπαίθρου. Αίρουμε εμπόδια και προστατεύουμε τα δάση. Προχωρούμε προσεκτικά αλλά σταθερά σε αυτά που η κοινωνία έχει ανάγκη. Με γνώμονα πάντα την αειφορία: την προστασία του περιβάλλοντος, την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, την κοινωνική συνοχή.Με το σχέδιο νόμου γίνεται κωδικοποίηση διάσπαρτων διατάξεων και ρυθμίσεων, προσαρμόζεται η δασική νομοθεσία στη νομολογία του ΣτΕ, παρέχονται δυνατότητες δραστηριοποίησης σε δάση και δασικές εκτάσεις κυρίως στη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, αυξάνεται η προστασία των δασικών εκτάσεων και αυξάνονται οι ποινές στους παραβάτες της δασικής νομοθεσίας.Καλούμε τους πολίτες και τους φορείς να [...]

Περισσότερα »
2 Οκτωβρίου 2013, 15:0022 Σχολιάσιμα Άρθρα355 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS