Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών
Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών».Ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Σωκράτης Φάμελλος καλεί όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχόλια και παρατηρήσεις, στη βάση ενός εποικοδομητικού διαλόγου για τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων του εν λόγω νομοσχεδίου, ώστε να συμβάλουν στη βελτίωση των προτεινόμενων διατάξεων.Με εκτίμηση,Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και ΕνεργείαςΣωκράτης Φάμελλος [...]

Περισσότερα »
ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δημόσια Διαβούλευση για το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ«ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»Ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Γιάννης Τσιρώνης καλεί όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την 22η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 09.00 10-10-2016 και ώρα 09:00 π.μ.(παράταση της δημόσιας διαβούλευσης), ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση του εν λόγω νόμου.Ο Αναπληρωτής ΥπουργόςΠεριβάλλοντος και ΕνέργειαςΙωάννης Τσιρώνης [...]

Περισσότερα »
10 Οκτωβρίου 2016, 09:00112 Σχολιάσιμα Άρθρα2273 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ και άλλες διατάξεις
Δημόσια Διαβούλευση του προσχεδίου νόμου "Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ και άλλες διατάξεις"

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το προσχέδιο νόμου που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και 2009/30/ΕΚ σχετικά με την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Μέρος της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ έχει ήδη ενσωματωθεί με το ν. 3851/2010, ενώ οι διατάξεις της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ σχετικά με τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ενσωματώνονται με την απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 316/2010.Η κυβέρνηση συνεχίζει τη διαδικασία διαλόγου, προκειμένου να προχωρήσουμε με απόλυτη διαφάνεια στην αποτελεσματική ρύθμιση της αγοράς ενέργειας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες και τους φορείς να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.Η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου.Υπουργός ΠΕΚΑΓιώργος Παπακωνσταντίνου * Η διαβούλευση παρατείνεται μέχρι και 30 Ιανουαρίου 2012. [...]

Περισσότερα »
30 Ιανουαρίου 2012, 11:5917 Σχολιάσιμα Άρθρα37 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Αξιοποίηση Ιλύος
Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου ΚΥΑ με θέμα "Μέτρα, όροι και διαδικασίες για τη χρησιμοποίηση της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων καθώς και ορισμένων υγρών αποβλήτων, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αντικατάσταση της 80568/4225/1991 (Β΄641) κοινής Υπουργικής απόφασης"

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το προσχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία εκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται το θεσμικό πλαίσιο για την αξιοποίηση της ιλύος που παράγεται στους βιολογικούς καθαρισμούς.Με τη σύγχρονη μορφή της η νέα θεσμική ρύθμιση μετά από 20 χρόνια εκσυγχρονίζει και επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της 80568/4225/1991 (Β΄641) κοινής Υπουργικής απόφασης, με σκοπό να προωθήσει τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης της ιλύος που παράγεται στους βιολογικούς καθαρισμούς. Περίπου το 50% της ιλύος που παράγεται στη χώρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) αξιοποιείται ως καύσιμο και το υπόλοιπο 50% διατίθεται σε ΧΥΤΑ, χωρίς καμία αξιοποίηση. Στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι να αυξήσει το ποσοστό αξιοποιώντας τις δυνατότητες χρησιμοποίησης της ιλύος με τη μορφή εδαφοβελτιωτικού στη γεωργία, τη δασοπονία και τις αναπλάσεις χώρων.Συγκεκριμένα, με το προτεινόμενο σχέδιο επιχειρούνται τα εξής:1. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου πέραν της γεωργίας, παρέχοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης της ιλύος και στη δασοκομία, στο αστικό και περιαστικό πράσινο και στις αναπλάσεις χώρων.2. Δημιουργία δύο κατηγορ [...]

Περισσότερα »
16 Ιανουαρίου 2012, 11:5917 Σχολιάσιμα Άρθρα91 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Κατασκευή φυτεμένων επιφανειών
Δημόσια διαβούλευση για την Υπουργική Απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία κατασκευής φυτεμένων επιφανειών σε δώματα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτιρίων».

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις είναι η έλλειψη χώρων πρασίνου. Η κατάληψη του αστικού χώρου από το τσιμέντο έχει σημαντικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις αφού τα κτίρια ευθύνονται, σε μεγάλο ποσοστό, για την ενεργειακή κατανάλωση, αλλά και για την εκπομπή ρύπων και αερίων.Η αύξηση της ποσόστωσης των πράσινων επιφανειών συμβάλει στην αισθητική, μορφολογική και ποιοτική αναβάθμιση των πόλεων, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής: οι φυτεμένες επιφάνειες βελτιώνουν το μικροκλίμα των αστικών περιοχών, μειώνουν τη σκόνη και το νέφος, ενισχύουν και προστατεύουν τη μόνωση των κτιρίων, αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και δημιουργούν φυσικό περιβάλλον για την αστική χλωρίδα και πανίδα, τους λεγόμενους «πράσινους διαδρόμους». Επίσης, συμβάλλουν στην ισοκατανομή των χώρων πρασίνου και εξισορροπούν τις ανισότητες στις επιβαρημένες αστικές περιοχές. Το πλαίσιο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατασκευής φυτεμένων επιφανειών σε δώματα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτιρίων που σήμερα τίθεται σε δημόσια διαβούλευση θεσμοθετεί μια πρακτική συμπληρώνοντας ένα κενό που υπήρχε, μέχρι πρόσφατα, στο ισχύον νομικό πλαίσιο με [...]

Περισσότερα »
31 Δεκεμβρίου 2011, 23:594 Σχολιάσιμα Άρθρα33 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Προστασία του Φυσικού Περιφερειακού Πάρκου Τήλου
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο ΠΔ "Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων της περιοχής νήσου Τήλου ως Φυσικό Περιφερειακό Πάρκο και ορισμός Φορέα Διαχείρισής του"

Η περιοχή της Νήσου Τήλου και των παρακείμενων νησίδων αποτελεί σημαντικό βιότοπο για την προστασία της άγριας ζωής και έχει ενταθεί στον Εθνικό κατάλογο του Δικτύου Natura 2000 με την επωνυμία  «ΝΗΣΟΣ ΤΗΛΟΣ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ: ΑΝΤIΤΗΛΟΣ, ΠΕΛΕΚΟΥΣΑ, ΓΑIΔΟΥΡΟΝΗΣI, ΓIΑΚΟΥΜΗΣ, ΑΓIΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΡΑΣΟΥΔΑ, ΝΗΣI» σαν Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και τον κωδικό GR 4210024.Στόχος του υπό διαβούλευση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος είναι η προστασία και  η διατήρηση της φύσης και του τοπίου, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου. Η περιοχή. διακρίνεται για την μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, και γεωμορφολογική της αξία, ιδιαίτερα για τη διατήρηση του τοπίου, της άγριας ορνιθοπανίδας, και της χλωρίδας στη χώρα μας. Διαχειριστικός στόχος είναι η διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας με παράλληλη παροχή στο κοινό δυνατοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φυσιολατρικών δραστηριοτήτων.Για την περιοχή έχει εκπονηθεί Μελέτη με τίτλο «Δημιουργία Φυσικού Πάρκου στην Τήλο, για Εμπλουτισμό και Διάσωση της Πανίδας και της Χλωρίδας, Διάσωση Αποδημητικών Πτηνών στην περιοχή της νήσου Τήλου» από το [...]

Περισσότερα »
27 Δεκεμβρίου 2011, 23:5911 Σχολιάσιμα Άρθρα22 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού
Δημόσια Διαβούλευση : Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το προσχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού.Με την Απόφαση αυτή αναθεωρείται και εκσυγχρονίζεται, μετά από 18 χρόνια και με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης. Στο πλαίσιο αυτό δρομολογείται και η άρση των απαγορεύσεων σχετικά με τη χρήση βιομάζας στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.Συγκεκριμένα, με το προτεινόμενο σχέδιο επιχειρούνται τα εξής:Άρση των περιορισμών σχετικά με τη χρήση τυποποιημένων στερεών βιοκαυσίμων στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης σε όλη την Επικράτεια.Υιοθέτηση αυστηρών και ολοκληρωμένων προτύπων, όπως π.χ. στην περίπτωση των εγκαταστάσεων θέρμανσης που χρησιμοποιούν στερεά βιοκάυσιμα.Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τις λειτουργικές απαιτήσεις και τη συντήρηση των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού.Εκσυγχρονισμός των διατάξεων του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις και στην προσπάθ [...]

Περισσότερα »
1 Οκτωβρίου 2011, 23:5910 Σχολιάσιμα Άρθρα56 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Χερσαία περιοχή του όρους Ολύμπου ως Εθνικό Πάρκο
Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών»

O Όλυμπος, το μυθικό βουνό, αποτελεί το υψηλότερο και επιβλητικότερο βουνό της Χώρας μας και χαρακτηρίζεται από τεράστια οικολογική, αισθητική και ιστορική αξία.Η  ποικιλία των μικροκλιμάτων και των αξιόλογων γεωλογικών σχηματισμών που κυριαρχούν στο σύνολο του ορεινού όγκου συντέλεσαν στην μεγάλη συγκέντρωση  σπάνιων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας  καθιστώντας την μια από τις περιοχές με την σημαντικότερη βιολογική ποικιλότητα  στην Ευρώπη.Η προστατευόμενη περιοχή του Ολύμπου καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του βουνού, συμπεριλαμβανομένων των κύριων κορυφών που κυριαρχούν και χαρακτηρίζονται ως ένας από τους πιο αξιόλογους γεωλογικούς σχηματισμούς της Ελλάδας. Η προς θεσμοθέτηση περιοχή περιλαμβάνει: α) τη Ζώνη Ειδικής Διατήρησης (ΖΕΔ) σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» και β) τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) δυνάμει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεων των αγρίων πτηνών», με την ονομασία ««Όρος Όλυμπος» – GR 1250001» του  Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου «NATURA 2000» Επίσης, ο Όλυμπος είναι μία από τις δύο περιοχές της Χώρας μας ( η δεύτερη είναι το φαράγγι της Σαμαριάς στ [...]

Περισσότερα »
13 Οκτωβρίου 2011, 23:599 Σχολιάσιμα Άρθρα138 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS