Όγδοο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Διαβούλευση εν όψει της διαμόρφωσης Ελληνικών απόψεων για το 8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και το Κοινό Πλαίσιο Στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ

Το Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καλεί σε διαβούλευση όλους τους ερευνητικούς φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα εν όψει της διαμόρφωσης των  θέσεων της χώρας για την  προσεχή φάση  της  Ευρωπαϊκής πολιτική έρευνας και καινοτομίας  (2014-2020).Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την έρευνα και την καινοτομία είναι εξαιρετικά  σημαντική για τη χώρα μας, η οποία αντλεί σημαντικό τμήμα των ακαθάριστων δαπανών της για έρευνα απο το Πρόγραμμα Πλαίσιο.Η διαπραγμάτευση για το 8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (2014-2020) ξεκίνησε  τον Οκτώβριο του 2010 με την παρουσίαση απο την Ευρωπαική Επιτροπή του κειμένου «Ευρώπη 2020: καινοτόμος ένωση», το οποίο έθεσε την έρευνα και καινοτομία στο κέντρο της στρατηγικής της Ευρώπης για να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις της εποχής και να πετύχει τους οικονομικούς και αναπτυξιακούς της στόχους. Αυτό έθεσε τη βάση για μια σύγκλιση ανάμεσα στις  πολιτικές έρευνας και καινοτομίας τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ πολιτικών των κρατών μελών.Με αυτό τον σκοπό στις 9 2 2011 η Επιτροπή παρουσίασε την Πράσινη Βίβλο «Από τις προκλήσεις στις ευκαιρίες: προς ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη χρηματοδότηση [...]

Περισσότερα »
20 Ιουνίου 2011, 23:5914 Σχολιάσιμα Άρθρα66 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS