Εισαγωγή

Η Ανοικτή Διακυβέρνηση αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς η διαφάνεια, η συμμετοχικότητα και η λογοδοσία συνιστούν θεμελιώδεις αρχές για τη χάραξη και άσκηση δημόσιων πολιτικών.

Απόδειξη της υιοθέτησης των αρχών και αξιών της Ανοικτής Διακυβέρνησης είναι το γεγονός ότι η Ανοιχτή και Συμμετοχική Διακυβέρνηση αποτελεί στρατηγική επιλογή στην «Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025» ως οριζόντια παρέμβαση με συγκεκριμένες δράσεις και έργα.

Σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνεται και η ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας από το 2012 στη διεθνή συνεργατική πρωτοβουλία του Open Government Partnership (OGP), υιοθετώντας τις αξίες της μέσω της κατάρτισης και εφαρμογής των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση.

Το 5ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για την περίοδο Ιανουάριο 2023 έως Δεκέμβριο 2024 αποτελεί βασικό πυλώνα της Στρατηγικής της Χώρας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση και μία ακόμη ευκαιρία για την ενεργοποίηση ενός χώρου διαβούλευσης και συνεργατικής δημιουργίας με την Κοινωνία των Πολιτών. Αυτή η διαδικασία  ενισχύει την  ουσιαστική συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στην παρακολούθηση και υλοποίηση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται στα πλαίσια του νέου εθνικού σχεδίου δράσης.

Το νέο σχέδιο δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση περιλαμβάνει δεσμεύσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της λογοδοσίας των Δημοσίων Φορέων, στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου, στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στην ενίσχυση της συμμετοχικότητας των πολιτών στη συνεργατική διαμόρφωση πολιτικών και προτάσεων για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που επηρεάζουν την κοινωνία και τους θεσμούς.

Μετά από συνεργασία με οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών από την άνοιξη του 2022 και διαφανή διαδικασία, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης πήρε την πρωτοβουλία δημιουργίας, για πρώτη φορά, ομάδας εργασίας (focus group) για την συνεργατική κατάρτιση του επερχόμενου 5ου Σχεδίου Δράσης 2023- 2025 με τρόπο που θα επιφέρει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στο πεδίο της Ανοικτής Διακυβέρνησης. Στην ομάδα εμπειρογνωμόνων συμμετέχουν εκπρόσωποι από οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, φορείς του επιχειρηματικού χώρου και εκπροσώπους από δημόσιους φορείς (https://opengovmonitor.gr/focus-group-για-το-5ο-ΕΣΔ/). Μέσω τακτικών συναντήσεων, η ομάδα αυτή κατέληξε σε θεματικές προτεραιότητες που αναγνωρίστηκαν μέσα από ανοικτές και συνεργατικές διαδικασίες, ως αντιπροσωπευτικές για την επίτευξη των στόχων του νέου εθνικού σχεδίου δράσης: α) Διαφάνεια και Λογοδοσία, β) Καταπολέμηση της Διαφθοράς, γ) Πρόσβαση στην Πληροφορία – Ανοικτά Δεδομένα, δ) Δημόσια Συμμετοχή και ε) Υπηρεσίες προς Πολίτες και τις Επιχειρήσεις.

Βασισμένη στις προτεινόμενες θεματικές προτεραιότητες, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης απηύθυνε προσκλήσεις σε εμπλεκόμενους φορείς οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με προτάσεις δεσμεύσεων. Οι προτάσεις δεσμεύσεων τέθηκαν πλέον σε ανοικτό και συνεργατικό σχεδιασμό μέσω Workshop στο πλαίσιο του 12ου E-Gov Forum (https://opengovmonitor.gr/callforworkshop/) και ανοικτής πρόσκλησης (https://opengovmonitor.gr/callforcodesign/) θεματικών συναντήσεων καθ’ ύλην εμπλεκόμενων φορέων και ενδιαφερόμενων.

Οι προτεινόμενες δεσμεύσεις, ως αποτέλεσμα της προαναφερθείσας ανοικτής διαδικασίας συνεργατικού σχεδιασμού, εξυπηρετούν τις προτεραιότητες εθνικής πολιτικής, τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων και τις προτεινόμενες κατευθύνσεις από την OGP σε ένα συνεκτικό, βιώσιμο, υλοποιήσιμο και δομημένο 5ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την συμμετοχή της Ελλάδας στην OGP.

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 16:04 | Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ

  Υποβάλλουμε επιστολή σχετικά με την Ουσιαστική Συμμετοχή της ΚτΠ στην κατάρτιση του 5ου ΕΣΔ για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, εκ μέρους του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, κ. Αλέξανδρου Μελίδη, του Διευθυντή του Vouliwatch κ. Στέφανου Λουκόπουλου και των εξής Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών:

  Inter Alia
  Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι – Greek Helsinki Monitor
  Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity
  Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
  P2P Lab
  Ίδρυμα Ανοιχτής Γνώσης Ελλάδας ΟK Greece
  Impact Hub Athens
  Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών
  Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς
  SciFY

  Η επιστολή είναι διαθέσιμη στον υπερσύνδεσμο: https://eellak.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/23/2022/12/Επιστολή-Οργανώσεων-ΚτΠ-σε-Κ.-Πιερρακάκη.pdf

 • 2 Δεκεμβρίου 2022, 08:57 | Basiliy

  Bravo