1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠOΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)»
1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠOΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)»

Τίθεται σήμερα σε 2η δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια του είδους «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠOΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)». Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την 121η και από 11.05.2017 συνεδρίασή της (θέμα 7ο).Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα από Τρίτη 20 Ιούνιου 2017 (ώρα 14:00) έως Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 (ώρα 14:00).Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.Η ΠρόεδροςΠετρούλα-Αναστασία Σαρτζετάκη [...]

Περισσότερα »
29 Ιουνίου 2017, 14:000 Άρθρα5 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ»
1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ»

Τίθεται σήμερα σε 2η δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ». Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την 86η και από 06.07.2016 συνεδρίασή τηςΗ δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα από Τρίτη 20 Ιούνιου 2017 (ώρα 14:00) έως Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 (ώρα 14:00).Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.Η ΠρόεδροςΠετρούλα-Αναστασία Σαρτζετάκη [...]

Περισσότερα »
29 Ιουνίου 2017, 14:000 Άρθρα2 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ»
1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ»

Τίθεται σήμερα σε 2η δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ». Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την 86η και από 06.07.2016 συνεδρίασή τηςΗ δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα από Τρίτη 20 Ιούνιου 2017 (ώρα 14:00) έως Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 (ώρα 14:00).Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.Η ΠρόεδροςΠετρούλα-Αναστασία Σαρτζετάκη [...]

Περισσότερα »
29 Ιουνίου 2017, 14:000 Άρθρα2 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠOΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)»
1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠOΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)»

Τίθεται σήμερα σε 2η δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια του είδους «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠOΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)». Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την 121η και από 11.05.2017 συνεδρίασή της (θέμα 7ο).Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα από Τρίτη 20 Ιούνιου 2017 (ώρα 14:00) έως Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 (ώρα 14:00).Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.Η ΠρόεδροςΠετρούλα-Αναστασία Σαρτζετάκη [...]

Περισσότερα »
29 Ιουνίου 2017, 14:000 Άρθρα5 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ»
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ»

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ»Τίθεται σήμερα σε 2η δημόσια διαβούλευση τεσσάρων (4) ημερών το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την αγορά «Μονάδων Παραγωγής Αέριου οξυγόνου».Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την 51η, θέμα 4ο, και από 16.10.2014 συνεδρίασή της (ΑΔΑ: ΩΗΩΜΘ-ΧΟΚ).Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα από Δευτέρα 22 Μάιου 2017 (ώρα 14:00) έως Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 (ώρα 14:00).Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.Η ΠρόεδροςΠετρούλα-Αναστασία Σαρτζετάκη [...]

Περισσότερα »
26 Μαΐου 2017, 14:000 Άρθρα3 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ»
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ»

1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ»Τίθεται σήμερα σε 1η δημόσια διαβούλευση δέκα (10) ημερών το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των ειδών «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ».Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την 51η, θέμα 4ο, και από 16.10.2014 συνεδρίασή της (ΑΔΑ: ΩΗΩΜΘ-ΧΟΚ).Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα από Δευτέρα 22 Μάιου 2017 (ώρα 14:00) έως Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 (ώρα 14:00).Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.Η ΠρόεδροςΠετρούλα-Αναστασία Σαρτζετάκη [...]

Περισσότερα »
31 Μαΐου 2017, 14:000 Άρθρα3 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ»
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ»

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ»Τίθεται σήμερα σε 2η δημόσια διαβούλευση τεσσάρων (4) ημερών το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την αγορά «Μονάδων Παραγωγής Αέριου οξυγόνου».Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την 51η, θέμα 4ο, και από 16.10.2014 συνεδρίασή της (ΑΔΑ: ΩΗΩΜΘ-ΧΟΚ).Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα από Δευτέρα 22 Μάιου 2017 (ώρα 14:00) έως Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 (ώρα 14:00).Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.Η ΠρόεδροςΠετρούλα-Αναστασία Σαρτζετάκη [...]

Περισσότερα »
26 Μαΐου 2017, 14:000 Άρθρα3 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ»
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ»

1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ»Τίθεται σήμερα σε 1η δημόσια διαβούλευση δέκα (10) ημερών το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των ειδών «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ».Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την 51η, θέμα 4ο, και από 16.10.2014 συνεδρίασή της (ΑΔΑ: ΩΗΩΜΘ-ΧΟΚ).Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα από Δευτέρα 22 Μάιου 2017 (ώρα 14:00) έως Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 (ώρα 14:00).Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.Η ΠρόεδροςΠετρούλα-Αναστασία Σαρτζετάκη [...]

Περισσότερα »
31 Μαΐου 2017, 14:000 Άρθρα3 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ»
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ»Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια του είδους «ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ». Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την 111η και από 10.3.2017 συνεδρίασή τηςΗ δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δέκα ημερών από Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 (ώρα 14:00) έως Τρίτη 11 Απριλίου 2017 (ώρα 14:00).Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία. Η Πρόεδρος Πετρούλα-Αναστασία Σαρτζετάκη [...]

Περισσότερα »
11 Απριλίου 2017, 23:590 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ»
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ»Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια του είδους «ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ». Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την 111η και από 10.3.2017 συνεδρίασή τηςΗ δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δέκα ημερών από Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 (ώρα 14:00) έως Τρίτη 11 Απριλίου 2017 (ώρα 14:00).Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία. Η Πρόεδρος Πετρούλα-Αναστασία Σαρτζετάκη [...]

Περισσότερα »
11 Απριλίου 2017, 23:590 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΗΛΩΣΕΙΣ – ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (εσωτερικές – εξωτερικές)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΗΛΩΣΕΙΣ – ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (εσωτερικές – εξωτερικές)»

Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των ειδών «ΗΛΩΣΕΙΣ – ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (εσωτερικές – εξωτερικές)». Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που εξήφθη κατά την 75η και από 24.02.2016 συνεδρίασή της.Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δέκα ημερών, από Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 (ώρα 14:00), έως Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017(ώρα 14:00) – παράταση ημερομηνίας λήξης –  Παρασκευή 13 Μαρτίου 2017.Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.Η ΠρόεδροςΠετρούλα-ΑναστασίαΧρ. Σαρτζετάκη [...]

Περισσότερα »
13 Μαρτίου 2017, 14:003 Άρθρα29 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΗΛΩΣΕΙΣ – ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (εσωτερικές – εξωτερικές)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΗΛΩΣΕΙΣ – ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (εσωτερικές – εξωτερικές)»

Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των ειδών «ΗΛΩΣΕΙΣ – ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (εσωτερικές – εξωτερικές)». Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που εξήφθη κατά την 75η και από 24.02.2016 συνεδρίασή της.Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δέκα ημερών, από Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 (ώρα 14:00), έως Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017(ώρα 14:00) – παράταση ημερομηνίας λήξης –  Παρασκευή 13 Μαρτίου 2017.Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.Η ΠρόεδροςΠετρούλα-ΑναστασίαΧρ. Σαρτζετάκη [...]

Περισσότερα »
13 Μαρτίου 2017, 14:003 Άρθρα29 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΗΛΩΣΕΙΣ – ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (εσωτερικές – εξωτερικές)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΗΛΩΣΕΙΣ – ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (εσωτερικές – εξωτερικές)»

Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των ειδών «ΗΛΩΣΕΙΣ – ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (εσωτερικές – εξωτερικές)». Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που εξήφθη κατά την 75η και από 24.02.2016 συνεδρίασή της.Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δέκα ημερών, από Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 (ώρα 14:00), έως Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017(ώρα 14:00) – παράταση ημερομηνίας λήξης –  Παρασκευή 13 Μαρτίου 2017.Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.Η ΠρόεδροςΠετρούλα-ΑναστασίαΧρ. Σαρτζετάκη [...]

Περισσότερα »
13 Μαρτίου 2017, 14:003 Άρθρα29 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΗΛΩΣΕΙΣ – ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (εσωτερικές – εξωτερικές)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΗΛΩΣΕΙΣ – ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (εσωτερικές – εξωτερικές)»

Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των ειδών «ΗΛΩΣΕΙΣ – ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (εσωτερικές – εξωτερικές)». Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που εξήφθη κατά την 75η και από 24.02.2016 συνεδρίασή της.Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δέκα ημερών, από Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 (ώρα 14:00), έως Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017(ώρα 14:00) – παράταση ημερομηνίας λήξης –  Παρασκευή 13 Μαρτίου 2017.Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.Η ΠρόεδροςΠετρούλα-ΑναστασίαΧρ. Σαρτζετάκη [...]

Περισσότερα »
13 Μαρτίου 2017, 14:003 Άρθρα29 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥΤίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια υγρού οξυγόνου. Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή και αφού εφαρμόστηκε η διαδικασία που προβλέπεται στις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν στις με αριθμό 65 και από 17.7.2015 και 21.7.2015 συνεδριάσεις της (θέμα 1ο) και 67 και από 19.11.2015 και 24.11.2015 συνεδριάσεις της (θέμα 1ο).Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα επτά ημερών, ήτοι έως τις 1η Μαρτίου 2016 (ώρα 14:00).Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.Η Πρόεδρος της Επιτροπής Προμηθειών ΥγείαςΠετρούλα – Αναστασία Χρ. Σαρτζετάκη [...]

Περισσότερα »
1 Μαρτίου 2016, 14:001 Άρθρα4 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ II
Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών και Προτύπων για Προμήθεια Τροφίμων ΙΙ

Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια:1. ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ CPV: 15884000-8 Τροφές για μωρά (baby foods)2. ΕΙΔΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ CPV: 33692300-0 Εντερικές τροφές (Enteral feeds), 15880000-0 Ειδικά προϊόντα διατροφής (Special nutritional products)Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή που ορίστηκε με την υπ αριθ. 68/14-12-2015 απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ.Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δέκα ημερών, ήτοι έως τις 20η Ιούνιου 2016 (ώρα 14:00).Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.Η ΠρόεδροςΠετρούλα – Αναστασία Χρ. Σαρτζετάκη [...]

Περισσότερα »
30 Ιουνίου 2016, 14:002 Άρθρα23 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (4ΗΜΕΡΗ)
ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (4ΗΜΕΡΗ)

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ – ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (4ΗΜΕΡΗ)Τίθεται σήμερα σε 2η δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ».Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την 68η και από 14.12.2015 (θέμα 3ο) συνεδρίασή της.Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα από Τρίτη 30 Μαΐου 2017 (ώρα 14:00) έως Τρίτη 06 Ιούνιος 2017 (ώρα 14:00).Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία. Η Πρόεδρος Πετρούλα-Αναστασία Σαρτζετάκη [...]

Περισσότερα »
6 Ιουνίου 2017, 14:00-1 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (4ΗΜΕΡΗ)
ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (4ΗΜΕΡΗ)

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ – ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (4ΗΜΕΡΗ)Τίθεται σήμερα σε 2η δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ».Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την 68η και από 14.12.2015 (θέμα 3ο) συνεδρίασή της.Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα από Τρίτη 30 Μαΐου 2017 (ώρα 14:00) έως Τρίτη 06 Ιούνιος 2017 (ώρα 14:00).Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία. Η Πρόεδρος Πετρούλα-Αναστασία Σαρτζετάκη [...]

Περισσότερα »
6 Ιουνίου 2017, 14:00-1 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ»
2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ»

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ»Τίθεται σήμερα σε 2η δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια του είδους «ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ». Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την 111η και από 10.3.2017 συνεδρίασή τηςΗ δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα από Τρίτη 9 Μάιου 2017 (ώρα 14:00) έως Δευτέρα 15 Μαίου 2017 (ώρα 14:00).Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.Η ΠρόεδροςΠετρούλα-Αναστασία Σαρτζετάκη [...]

Περισσότερα »
15 Μαΐου 2017, 14:00-1 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ»
2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ»

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ»Τίθεται σήμερα σε 2η δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια του είδους «ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ». Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την 111η και από 10.3.2017 συνεδρίασή τηςΗ δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα από Τρίτη 9 Μάιου 2017 (ώρα 14:00) έως Δευτέρα 15 Μαίου 2017 (ώρα 14:00).Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.Η ΠρόεδροςΠετρούλα-Αναστασία Σαρτζετάκη [...]

Περισσότερα »
15 Μαΐου 2017, 14:00-1 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ»Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ».Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την 68η και από 14.12.2015 (θέμα 3ο) συνεδρίασή της.Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δέκα ημερών από Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 (ώρα 14:00) έως Τρίτη 09 Μαΐου 2017 (ώρα 14:00).Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία. Η Πρόεδρος Πετρούλα-Αναστασία Σαρτζετάκη ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ»Παρατείνεται η δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ».Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Δευτέρα 15/5/2017 και ώρα 14:00.Σας [...]

Περισσότερα »
15 Μαΐου 2017, 14:59-1 Άρθρα8 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ»Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ».Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την 68η και από 14.12.2015 (θέμα 3ο) συνεδρίασή της.Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δέκα ημερών από Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 (ώρα 14:00) έως Τρίτη 09 Μαΐου 2017 (ώρα 14:00).Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία. Η Πρόεδρος Πετρούλα-Αναστασία Σαρτζετάκη ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ»Παρατείνεται η δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ».Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Δευτέρα 15/5/2017 και ώρα 14:00.Σας [...]

Περισσότερα »
15 Μαΐου 2017, 14:59-1 Άρθρα8 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ»Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια «Μονάδων Παραγωγής Αέριου Οξυγόνου». Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που εξήφθη κατά την 51η (θέμα 4ο) και από 16.10.2014 συνεδρίασή της. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δέκα ημερών, από Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 (ώρα 14:00), έως Παρασκευή 30 Μαρτίου 2017(ώρα 14:00).Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.Η ΠρόεδροςΠετρούλα-Αναστασία Χρ. Σαρτζετάκη [...]

Περισσότερα »
30 Μαρτίου 2017, 14:000 Άρθρα3 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΤίθεται σήμερα σε 2Η δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή που ορίστηκε με την υπ αριθ. 68/14-12-2015 απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα επτά ημερών, ήτοι έως τις 26η Σεπτεμβρίου 2016 (ώρα 14:00).Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία. Η Πρόεδρος Πετρούλα – Αναστασία Χρ. Σαρτζετάκη [...]

Περισσότερα »
26 Σεπτεμβρίου 2016, 14:001 Άρθρα5 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΤίθεται σήμερα σε 2Η δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή που ορίστηκε με την υπ αριθ. 68/14-12-2015 απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα επτά ημερών, ήτοι έως τις 26η Σεπτεμβρίου 2016 (ώρα 14:00).Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία. Η Πρόεδρος Πετρούλα – Αναστασία Χρ. Σαρτζετάκη [...]

Περισσότερα »
26 Σεπτεμβρίου 2016, 14:001 Άρθρα5 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΤίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πρόκειται για σχέδιο που λαμβάνει υπόψη του τα σχόλια της 1ης δημόσιας Διαβούλευσης (12.05.2016 έως 23.05.2016) και παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, που ορίστηκε με την υπ αριθ. 68/14-12-2015 απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ.Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα τεσσάρων ημερών, ήτοι έως τις 5η Ιουνίου 2016 (ώρα 14:00).Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.Η ΠρόεδροςΠετρούλα – ΑναστασίαΧρ. Σαρτζετάκη [...]

Περισσότερα »
5 Ιουνίου 2016, 14:0017 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΤίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πρόκειται για σχέδιο που λαμβάνει υπόψη του τα σχόλια της 1ης δημόσιας Διαβούλευσης (12.05.2016 έως 23.05.2016) και παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, που ορίστηκε με την υπ αριθ. 68/14-12-2015 απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ.Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα τεσσάρων ημερών, ήτοι έως τις 5η Ιουνίου 2016 (ώρα 14:00).Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.Η ΠρόεδροςΠετρούλα – ΑναστασίαΧρ. Σαρτζετάκη [...]

Περισσότερα »
5 Ιουνίου 2016, 14:0017 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΤίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια ΤΡΟΦΊΜΩΝ. Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή που ορίστηκε με την υπ αριθ. 68/14-12-2015 απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ.Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δέκα ημερών, ήτοι έως τις 23η Μάιου 2016 (ώρα 14:00).Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.Η ΠρόεδροςΠετρούλα – ΑναστασίαΧρ. Σαρτζετάκη [...]

Περισσότερα »
23 Μαΐου 2016, 13:5916 Άρθρα63 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!