Άρθρο 1ο. Εσωτερική Οστεοσύνθεση Πλάκες

Περιεχόμενο ΆρθρουΆρθρο 1ο. Εσωτερική Οστεοσύνθεση Πλάκες

Άρθρο 2ο. ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΙ ΗΛΟΙ

Περιεχόμενο ΆρθρουΆρθρο 2ο. ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΙ ΗΛΟΙ 20.01.2017

Άρθρο 3ο. Υλικά Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης

Περιεχόμενο ΆρθρουΆρθρο 3ο. Υλικά Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης

Άρθρο 4ο. Λοιπά υλικά Εσωτερικής Οστεοσύνθεσης

Περιεχόμενο ΆρθρουΆρθρο 4ο. Λοιπά υλικά Εσωτερικής Οστεοσύνθεσης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΗΛΩΣΕΙΣ – ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (εσωτερικές – εξωτερικές)»

Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των ειδών «ΗΛΩΣΕΙΣ – ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ (εσωτερικές – εξωτερικές)». Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που εξήφθη κατά την 75η και από 24.02.2016 συνεδρίασή της.
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δέκα ημερών, από Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 (ώρα 14:00), έως Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017(ώρα 14:00) – παράταση ημερομηνίας λήξης –  Παρασκευή 13 Μαρτίου 2017.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.

Η Πρόεδρος

Πετρούλα-Αναστασία
Χρ. Σαρτζετάκη