Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Η δημόσια διαβούλευση διήρκεσε  έως την 20η Ιουνίου 2016 (ώρα 14:00). Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.

 Η Πρόεδρος

Πετρούλα – Αναστασία Χρ. Σαρτζετάκη

 

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών και Προτύπων για Προμήθεια Τροφίμων ΙΙ

Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια:
1. ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ CPV: 15884000-8 Τροφές για μωρά (baby foods)
2. ΕΙΔΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ CPV: 33692300-0 Εντερικές τροφές (Enteral feeds), 15880000-0 Ειδικά προϊόντα διατροφής (Special nutritional products)
Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή που ορίστηκε με την υπ αριθ. 68/14-12-2015 απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δέκα ημερών, ήτοι έως τις 20η Ιούνιου 2016 (ώρα 14:00).
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.

Η Πρόεδρος

Πετρούλα – Αναστασία
Χρ. Σαρτζετάκη