Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ευχαριστούμε πολυ για την συμμετοχή σας..

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια υγρού οξυγόνου. Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή και αφού εφαρμόστηκε η διαδικασία που προβλέπεται στις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν στις με αριθμό 65 και από 17.7.2015 και 21.7.2015 συνεδριάσεις της (θέμα 1ο) και 67 και από 19.11.2015 και 24.11.2015 συνεδριάσεις της (θέμα 1ο).
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα επτά ημερών, ήτοι έως τις 1η Μαρτίου 2016 (ώρα 14:00).
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

Πετρούλα – Αναστασία Χρ. Σαρτζετάκη