ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια ΤΡΟΦΊΜΩΝ. Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή που ορίστηκε με την υπ αριθ. 68/14-12-2015 απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δέκα ημερών, ήτοι έως τις 23η Μάιου 2016 (ώρα 14:00).
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.

Η Πρόεδρος
Πετρούλα – Αναστασία
Χρ. Σαρτζετάκη

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
Η δημόσια διαβούλευση διήρκεσε για χρονικό διάστημα δέκα ημερών, από 13η Μαΐου 2016 έως τις 23η Μάιου 2016 (ώρα 14:00).
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.
Η Πρόεδρος
Πετρούλα – Αναστασία
Χρ. Σαρτζετάκη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια ΤΡΟΦΊΜΩΝ. Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή που ορίστηκε με την υπ αριθ. 68/14-12-2015 απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δέκα ημερών, ήτοι έως τις 23η Μάιου 2016 (ώρα 14:00).
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.

Η Πρόεδρος
Πετρούλα – Αναστασία
Χρ. Σαρτζετάκη