Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ο Υπουργός Επικρατείας Δημήτρης Τζανακόπουλος ευχαριστεί όλους όσοι έλαβαν μέρος στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση και κατέθεσαν τα σχόλια και τις προτάσεις τους προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης». Τα σχετικά αποτελέσματα και συμπεράσματα καταγράφονται λεπτομερώς στην οικεία έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης. Μπορείτε να δείτε την έκθεση εδώ.

Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης

Ο Υπουργός Επικρατείας Δημήτρης Τζανακόπουλος καλεί τους πολίτες αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο να μελετήσει το νέο προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο που αποτυπώνεται στο σχέδιο νόμου «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης» που διέπει τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής και να προβεί στην υποβολή σχολίων, προτάσεων και παρατηρήσεων προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η δυνατότητα υποβολής προτάσεων στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση ξεκινά από σήμερα, ημέρα Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 και ώρα 16:00 και λήγει την Τρίτη στις 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 16:00.