Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης

Η διαδικασία της διαβούλευσης κρίνεται μάλλον επιτυχής, καθώς αν και δεν διήρκεσε παρά μόνον έξι ημέρες, τα σχόλια ξεπέρασαν τα 500 με ορισμένα να παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Η πλειονότητα των πολιτών εκφράζεται θετικά απέναντι στη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι λειτουργούν πολλοί οργανισμοί-ινστιτούτα που το σ/ν δεν προβλέπει τη συγχώνευση ή κατάργησή τους. Αυτοί, ενώ δεν παράγουν έργο, εξακολουθούν να σπαταλούν κρατικά κονδύλια και να απασχολούν αργόμισθους υπαλλήλους. Από την άλλη, ορισμένοι αντιτίθενται στην κατάργηση κάποιων οργανισμών κρίνοντας ότι αυτοί θεωρούνται απαραίτητοι για την ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία ιδιαίτερων κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της έκθεσης από εδώ.

Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης για την κατάργηση, συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του Δημόσιου τομέα

Στις 14:00 της Δευτέρας 28 Ιουνίου 2010 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το προς κατάθεση σ/ν : «κατάργηση, συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του Δημόσιου τομέα».

Η Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης ευχαριστεί θερμά όλους εσάς που συμμετείχατε με τα σχόλια και τις απόψεις σας. Θα επακολουθήσει η μελέτη και  επεξεργασία των κατατεθειμένων παρατηρήσεων.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Θεόδωρος Πάγκαλος

Διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου για την «κατάργηση, συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του Δημόσιου Τομέα»

Οι σύγχρονες διοικητικές δομές απαιτούν άμεσα τον ανασχεδιασμό της δημόσιας διοίκησης της χώρας, προκειμένου το ελληνικό κράτος να ανταποκριθεί με επιτυχία στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης ο εξορθολογισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της κεντρικής διοίκησης και των εποπτευόμενων φορέων.

Γνωρίζουμε ότι στο παρελθόν πολλές φορές ιδρύθηκαν φορείς, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί ανορθολογικά για να εξυπηρετήσουν διάφορες σκοπιμότητες με αποτέλεσμα την αύξηση των δημοσίων δαπανών και την πολυδιάσπαση δομών και αρμοδιοτήτων.

Οι φορείς αυτοί δεν έχουν λόγο ύπαρξης, μπορεί ωστόσο να αξιοποιηθεί το δυναμικό τους και να αποκτήσει αποτελεσματικότητα σε μια σαφή αναπτυξιακή προοπτική.

Με το προς διαβούλευση νομοσχέδιο τοποθετείται η επίσπευση των πιο πάνω στόχων  και για το έργο αυτό ζητείται η κατάθεση των δικών σας απόψεων και προτάσεων, ώστε μαζί με αυτές των αρμόδιων φορέων να ληφθούν υπόψη στο τελικό σχέδιο νόμου.

Το νομοσχέδιο θα ολοκληρωθεί και θα κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε χωρίς χρονοτριβή να ξεκινήσει η διοικητική μεταρρύθμιση.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010 και ώρα 14.00.

Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας,

Θεόδωρος Πάγκαλος

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης