Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και Λοιπές Διατάξεις»
Δημοσίευση: 16 Δεκέμβριος, 2010
Σχετικές Αναρτήσεις