Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων/ Call of interest for the selection of Independent Authority for Public Revenue Management Board
Δημοσίευση: 28 Μάρτιος, 2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 12 Απριλίου 2022

Ημερομηνία και ώρα  έναρξης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων : 29.03.2022,  08:00

Ημερομηνία και ώρα λήξης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων: 12.04.2022, 16:00

Για να διαβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Για να υποβάλετε την αίτησή σας πατήστε εδώ

Σχετικές Αναρτήσεις