Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»
Δημοσίευση: 5 Απρίλιος, 2024
Σχετικές Αναρτήσεις