Ολοκλήρωση της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Σήμερα, Πέμπτη 18η Απριλίου  2024 και ώρα 21.00μ.μ., ολοκληρώθηκεμε επιτυχία η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο νόμου τουΥπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας,χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνηςκαι λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ευχαριστεί θερμάτους πολίτες για τη συμμετοχή τους.

ΟΥπουργός Δικαιοσύνης

ΓΕΩΡΓΙΟΣΦΛΩΡΙΔΗΣ

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Τίθεται από σήμερα 04.04.2024, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης». Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 18.04.2024Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ