Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

O Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής δηλώνει το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (80 Α΄) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης» που έλαβε χώρα από τις 29 Ιουνίου 2017 έως και τις 14 Ιουλίου 2017. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήματα και να ακούσει τις παρατηρήσεις επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου.

 

Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ιωάννης Μουζάλας

τροποποίηση του ν. 4251/2014 (80 Α’) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαϊου 2014

O Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής θέτει από σήμερα Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017 και ώρα (15:00) σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (80 Α΄) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 14η Ιουλίου 2017 και ώρα 16:00.

Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ιωάννης Μουζάλας