Δημόσια διαβούλευση στα σχέδια τευχών διαγωνισμού του έργου» Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων

Η δημόσια διαβούλευση των τευχών διαγωνισμού του έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης» παρατείνεται μέχρι και την Δευτέρα 7η Ιανουαρίου 2013.

Αντώνιος Ρουπακιώτης
Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Τίθενται από σήμερα, Δευτέρα 17η Δεκεμβρίου 2012, σε δημόσια διαβούλευση τα σχέδια τευχών διαγωνισμού του έργου:
«Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης»
Το αντικείμενο του έργου αφορά στην δημιουργία ενιαίων και κεντρικών υποδομών μηχανογράφησης για την πολιτική και ποινική δικαιοσύνη σε όλες τις βαθμίδες.
Δεδομένης της σπουδαιότητας του προτεινόμενου έργου, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχεδίων των τευχών.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 28η Δεκεμβρίου 2012.
Αντώνιος Ρουπακιώτης
Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων